Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

Farské oznamy na 10. nedeľu (6.6.2021)

 

 

 

Sviatosti bude možné vysluhovať individuálne, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Ak by niekto potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.

 

 

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania)

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

VSTUP DO KOSTOLA

-    rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza

-    vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

-    povinná dezinfekcia rúk

-    minimálne rozostupy odporúčané

-    kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).

-    nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.

* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy

* Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.

* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

 
Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

Nedávno aktívni blogeri

Mária Stanislavová
Príspevky: 29
Hviezdičky: 66
Dátum: 29.10.2020
Jozef Greš
Príspevky: 4
Hviezdičky: 14
Dátum: 8.1.2020
Adam Takáč
Príspevky: 24
Hviezdičky: 68
Dátum: 10.3.2018
Anna Högerová
Príspevky: 142
Hviezdičky: 226
Dátum: 13.10.2016
Jakub Senko
Príspevky: 1
Hviezdičky: 0
Dátum: 18.4.2016

Blogy

« Späť

Vyslanie koledníkov

Vyslanie koledníkov

V Starej Ľubovni sa stretli eRkári územia Spiš na sv. omši s otcom biskupom Andrejom Imrichom, aby dostali špeciálne kolednícke požehnanie.

Deti a animátori z eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, už každoročne na 2. sviatok vianočný prinášajú do svojich farností Dobrú novinu, ktorá je spojená s finančnou zbierkou pre deti v krajinách tretieho sveta. Pred touto akciou však koledníci vo svojich diecézach pri sv. omšiach väčšinou s otcom biskupom, dostávajú špeciálne požehnanie a sú "vyslaní" do domácností, aby prinášali radostnú zvesť o Ježišovom narodení. V Spišskej diecéze prebiehajú každoročne 2 Vysielacie omše koledníkov - jedna pre Oravu a Liptov a jedna pre Spiš.

V sobotu pred 3. adventnou nedeľou sme v Starej Ľubovni privítali práve koledníkov z celého Spiša, od Plavnice či Novej Ľubovne až po Markušovce, spolu 325 detí a asi 120 animátorov. Sv. omšu v kostole sv. Petra a Pavla celebroval emeritný otec biskup Andrej Imrich spolu s kňazmi našich farností a nechýbal náš pán dekan Pavol Lacko či kaplán starajúci sa o formáciu eRkárov na území Spiša, vdp. Tomáš Tarčák, kaplán v Levoči. Každý rok prinášame aj spoločný obetný dar, tento rok to boli detské ponožky, ktoré budú odovzdané deťom do Krízového strediska v Starej Ľubovni.

Po sv. omši sme sa presunuli do priestorov Cirkevnej školy, kde nás čakal teplý čaj a pripravený program v podobe stanovíšť. Deti si mohli na kretívnych dielňach pripraviť veci, ktoré im pomôžu pri koledovaní, napr. pokladničku, hviezdy na čelo, kurunu či iné a zabaviť sa pri eRko tancoch a ukazovačkách.

Myslíme aj počas týchto dní na tieto deti a animátorov, ale aj na ich rodiny, rodiny kam prinesú Dobrú novinu a tiež aj na deti, ktorým sa eRkári snažia pomôcť.

FOTO: Ján Dovjak