„1. január je tiež sviatkom, ba dokonca svetovým dňom pokoja. Nech je to pre nás výzvou: V celom novom roku hľadajme cesty zmierenia, nie vzájomných konfliktov či vyhraňovania. Nestavajme sa proti sebe, ale snažme sa spolupracovať a navzájom si ochotne pomáhať."

Tieto slová zazneli pri novoročnej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave v homílii bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.

 

Vaše podnety, návrhy, pripomienky, fotografie môžete zasielať na:

farnoststefanova@gmail.com