Modlime sa za kňazské povolania.

Všetky informácie o priebehu vysviacky budú uverejnené TU

 

Juraj Ochaba, nar. 7.8.1990 v Bratislave, syn Mareka Ochabu a Jany rod. Vaškovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 13. júna 2020 vysvätený za diakona.

 

 

 

 

Milan Jaroš, nar. 15. 3. 1991 v Šali, syn Milana Jaroša a Anny rod. Jakušovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 13. júna 2020 vysvätený za kňaza.

Milan Jaroš je pravnukom  Pavla a Hedvigy Jakušových.

Vaše podnety, návrhy, pripomienky, fotografie môžete zasielať na:

farnoststefanova@gmail.com