Videá z akcií poriadaných našou farnosťou

 

 

Modlime sa za kňazské povolania.

Priebeh kňazskej a diakonskej vvysviacky je  TU.