Video Album

Vystúpenie mladých z Vrbova na dní detí vo Vlkovciach 2013

Vystúpenie spoločenstva Emanuel z Vlkoviec na DSM                    v Poprade

Prednáška z duchovnej obnovy vo Vlkovciach

                

Pantomíma z duchovnej obnovy vo Vlkovciach

Vystúpenie nášho spoločenstva na CampFeste 2012

Video z večerného programu na detskom kresťanskom tábore v Sp. Belej

 

Vystúpenie dievčat na deň detí a rodiny vo Vlkovciach 2012