« Späť

Z dnešného evanjelia

Čo ma oslovujete: Pane, Pane, keď nerobíte, čo hovorím /16. 9. 2017/

Jeden z paradoxov dnešnej doby je ilúzia sebestačnosti. Aj keď človek má mnoho možností, informácií a poznania, predsa sa stáva jej obeťou. Myslí si, že jeho život je definovaný ním samým. Že jeho spôsob prežívania, myslenia, rozhodovania je ovocím exkluzívne jeho rozhodnutí. Je výsledkom jeho vlastnej auto-determinácie. Že všetko výslovne záleží na ňom. Dnešný úryvok z evanjelia nás nechce nechať v tomto omyle. Pripomína nám totiž, že vzťahy, ktoré prežívame, priamo alebo nepriamo ovplyvňujú to, kým sme a akým chceme byť. Robí to skrze Ježišove obrazy stromu prinášajúceho ovocie a domu postaveného na skale. Totiž dobrý strom prináša dobré ovocie, a každý strom sa rozpoznáva na základe jeho ovocie. Dobro stromu však nezávisí od jeho ovocia, ale ako je ten strom živený; do akej pôdy je zasadený; či je zdravý; aké má hlboké korene? Dobro stromu závisí od iného - vonkajšieho. Podobne aj druhé podobenstvo hovorí o dvoch staviteľov, ktorí realizujú rovnaké úsilie. Napĺňajú tú istú prácu, tie isté pohyby, tú istú činnosť. Ešte aj ovocie ich úsilia je rovnaký - postavený dom. Napriek tomu ich odlišuje niečo, čo je neviditeľné. A tak obraz stromu i obraz staviteľa obracia pozornosť počúvajúceho učeníka na predpoklady dobrého života a nie na jeho výsledky. Nestačí hľadieť na ovocie stromu alebo na postavený dom. Ak má byť strom zdravý alebo dom pevný musia mať dobré korene, dobré základy. Preto hovoríme o paradoxe - pretože vo svojej podstate my ľudia sme zameraní na to viditeľné - ovocie môžeme vidieť, ale korene zostávajú neviditeľné; dom môžeme vidieť, ale základy zostávajú skryté. A tak tu je pozvanie pre každého: uvedomiť si, ako náš život závisí od nášho okolia (nežiť v ilúzii), do ktorého sme zakorenení, a z ktorého čerpáme motivácie. A že závisí od “pevnosti hodnôt” toho daného spoločenstva (počnúc rodiny, školy, zamestnania…), na ktorom si budujeme dom nášho života. Majme záujem o náše “mesto” - gr. Polis, budovaním dobrého spoločenstva - gr. politika. Zdroj:www.domimacak.eu

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie