« Späť

Z dnešného evanjelia

A malomocenstvo z neho hneď zmizlo /11. 1. 2019/

Určite sme si všimli, že ten malomocný dokonca ani neprosí Pána Ježiša o uzdravenie; on len vyjadruje svoju vieru: Ak chceš, môžeš ma očistiť. A táto viera nie je sklamaná. Keby človek mal takú vieru vo svoje možnosti! Veľa vecí sa môže dobre vybaviť, ak z našej strany bude dobrá vôľa; žiaľ, množstvo vecí ostane nevybavených, ak bude chýbať táto dobrá vôľa. Ako často Boh hovorí človeku: Ak chceš, môžeš; hovorí to hlasom ľudí, ktorí sa obracajú na nás: rodičov, vychovávateľov, predstavených, žiadateľov, osôb, ktorí to alebo ono potrebujú. Neraz, samozrejme, sú to nemúdre požiadavky, neraz dokonca v rozpore so zásadami čestnosti; v určitých prípadoch treba mať odvahu povedať: Nie! A niekedy je ťažšie odmietnuť požiadavku než ju splniť - a predsa niekedy treba práve odmietnuť. Ale či príliš ľahko nenachádzam výhovorky tam, kde skutočne treba vynaložiť nejakú väčšiu námahu, kde pred našimi očami trpí vec, trpí človek, ktorého Boh posiela práve ku mne; vec tohto človeka Boh vkladá s dôverou do mojich rúk: ak chceš — môžeš... Súhlasme s tým, že Boh nás nepovoláva k nemožným veciam, ale k ťažkým. Ostatne je významné, že slúžiť sú ochotnejší tí, ktorí majú veľa starostí a veľa úloh, než tí, čo majú dosť času a síl. Tak sa možno preveruje príslovie, že Boh zdvojnásobuje čas a sily tých, ktorí ich vedia obetovať. Možno sa tiež znechucujeme pri práci na sebe, na vlastnej náprave: toľkokrát som sľuboval sebe aj spovedníkovi, rozhodol som sa, dokonca sľuboval... Je však v živote niečo horšie než neúspechy: nedostatok usilovania sa (F. D. Roosevelt). V šľachetnom úsilí nie sme ponechaní na vlastné sily: vo chvíli svätého prijímania aj my volajme ku Kristovi: Pane, ak chceš, môžeš mi pomôcť! Zdroj:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie