Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Z dnešného evanjelia

Syn človeka je pánom aj nad sobotou /19. 7. 2019/

Aké mám hodnoty života? Každý človek má rebríček hodnôt; patrí to jednoducho k životu. „Učeníci robia, čo nie je dovolené v sobotu" (Mt 12,3) čo neslobodno" (Mk 2,24)? Ale on im povedal: „Syn človeka aj pánom nad sobotou" (Mt 12,8)? Veľa ľudí sa zamýšľa nad významom slávenia nedele a jej zachovávaním. Počuli sme, že farizeji pristihli Ježišových učeníkov ako trhali klasy, pretože boli hladní. Vidíme, ako slovne zaútočili proti Ježišovi. Vždy našli na ľuďoch niečo nedokonalé a to im hneď vyčítali. Takýmto spôsobom sa význam soboty úplne strácal v malichernostiach. Hodnotu soboty takto stále znižovali a význam odpočinku sa úplne stratil. Pre nich sa to stalo rituálom a pre ľudí bremenom. Skúsme sa teraz pozrieť na tento problém z iného pohľadu, ako to vníma dnešný človek. Ako sa ľudia dívajú dnes na nedeľu, keď sme svedkami veľkého rozmachu podnikateľských aktivít. Vezmime si takýto príklad. Často počujeme, ako sa nedeľa sprofanizovala potom, čo sú mnohé obchody otvorené. Rôzne Carrefoury, Hypermerkaty, Polus-centrá a Tescá sa stali novodobým chrámom, kde sa každý s každým stretne a môže sa porozprávať. Stáva sa to už určitým pravidlom, ako najlepšie stráviť nedeľný čas. Nedeľa ako sviatok sa stala tŕňom v oku zvlášť pre tých, ktorí chcú novými formami otroctva spútať človeka. Dokonca sme počuli aj taký názor, aby Cirkev preniesla bohoslužby do nákupných centier. Je to zaujímavá myšlienka, ako by sa mohol vyriešiť tento problém. Neochota samotných zamestnancov riešiť takúto situáciu vyplýva z jednoduchého dôvodu. Čím viac pracujem, tým viac zarobím a okolo toho sa všetko točí. Čo urobí, alebo čo už urobila v tejto situácii Cirkev? Písali sa pastierske listy dokonca aj spoločné vyhlásenie pre vládu. Sme svedkami, že v tejto veci sa ťažko dá niečo pohnúť. Ľudia akoby nevideli alebo nechcú vidieť, že Cirkvi vždy išlo o duchovné a materiálne dobro človeka. Preto je táto výzva omnoho aktuálnejšia a potrebnejšia. Boh chcel pre ľudí vždy to najlepšie. Kristus sa netají s tým ani pred farizejmi, i keď ho vždy odsudzovali. Dnešný človek si musí uvedomiť, že prirodzený zákon v sebe nikto nemôže zmeniť. Človek stvorený na Boží obraz dostal príkaz podrobiť si zem a spravovať svet v spravodlivosti a svätosti a zamerať seba samého a vesmír na Boha. Potom vidíme, že Boh dáva ľuďom sobotu ako deň „odpočinku", kedy má kontemplovať nad dielom Božím. Nie je to iba sladké nič nerobenie, ale dynamika vzťahu medzi Bohom a človekom. Keď Kristus vykúpil celé ľudstvo dňom odpočinku sa stala nedeľa ako prvý deň v týždni. Deň Pána sa nám javí aj ako deň Cirkvi. Ďakujeme Bohu za celý týždeň, v ktorom sme pracovali pre seba, pre ľudí a taktiež pre Božie kráľovstvo. Deň Pána má vždy priame spojenie s dňom človeka. Odpočinok je posvätná vec pre každého človeka a je nevyhnutné vytrhnúť sa z kolobehu pozemských povinností. Amen. Zdroj:www.evanjelizacia.eu