« Späť

Z dnešného evanjelia - 5. nedeľa v Cezročnom období

Na tvoje slovo spustím sieť /10. 2. 2019/

Akokoľvek by sme pomenovali tú loď, z ktorej sa prihováral Pán Ježiš – či bola by to Cirkev, či farnosť, rodina, domáce prostredie, či nakoniec jednotlivé ľudské srdce – treba vziať do úvahy, že v tej lodi nevesluje Pán Ježiš; veslujú ľudia. Pán Ježiš prítomný v lodi učí, podáva smernice, direktívy – ale kormidlo, veslá, plachty vložil s dôverou do rúk človeka, takého či onakého veslára. A pokiaľ sa tento veslár prispôsobuje Kristovým smerniciam, loď je bezpečná a pláva správnym smerom. Avšak človek, nezávisle od Kristových smerníc, môže si vyhliadnuť iný cieľ; veslovať nejakým svojím smerom, do svojich vôd; ťažko je si predstaviť, aby nám dovolil viesť sa zlým smerom. A keď Kristus opustí loď – začína byť nebezpečne unášaná. Pán Ježiš odporúča Petrovi – a nielen Petrovi: Zatiahni na hlbinu. Hlbina je tiež nebezpečná, ale to nie je výhodná bezpečná pláž, hlbina je pre odvážnych. Na hlbine treba pracovať v pote čela. Na hlbinu vypláva niekto, kto si kladie čoraz ťažšie požiadavky; takto prehlbuje svoj vnútorný život napriek opačným vlnám mienok a záľub sveta. Na takej hlbine je v našej lodi prítomný Ježiš Kristus, ktorý nás priťahuje a vedie k plnosti dokonalého života, kde je všetkých čností bezodná hlbina. Zdroj:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie