« Späť

Životopisy svätých

SV. AGNESA Z ASSISI /19. 11. 2017/ rehoľníčka (1197-1253)

SV. AGNESA Z ASSISI rehoľníčka Zo životopisu sv. Kláry vieme, že jej rodina (otec už nežil) bola veľmi pobúrená tým, že táto ušľachtilá deva nasledovala Františka Asiského a zvolila si Bohu zasvätený život, plný chudoby a odriekania. Avšak nie všetci zavrhli Kláru. Klárina pätnásťročná sestra Katarína, narodená v r. 1197, obdivovala jej radikálnu obetu a rozhodla sa ju nasledovať. Dva týždne po Klárinom odchode z domu v apríli 1212 aj ona potajomky opustila rodný dom a pripojila sa k sestre, ktorá s Františkovou pomocou našla útočište u rehoľných sestier v kláštore S. Angelo di Panso na úpätí vrchu Subasio neďaleko Assisi. Príbuzní, najmä strýko Monaldo, ktorý vystupoval v mene nebohého otca dievčat, boli vrcholne rozhorčení. Keď sa im predtým nepodarilo prinútiť osemnásťročnú Kláru k návratu domov, tento raz to chceli za každú cenu dosiahnuť s jej mladšou sestrou. Strýko Monaldo vtrhol do kláštora, brutálne zbil Katarínu, ale tá neustúpila. Keď musel strýko bez dievčaťa opustiť kláštor, František odovzdal Kataríne drsné rehoľné rúcho a s ním aj rehoľné meno po mladej rímskej mučeníčke. Odvtedy sa Katarína volala Agnesa. So súhlasom assiského biskupa František ešte v r. 1212 uviedol Kláru, Agnesu a ich prvé spoločníčky do kláštora pri kostole sv. Damiána pri Assisi. V r. 1220 sa Agnesa stala opátkou kláštora Monticelli vo Florencii, ktorý bol založený rok predtým. Je možné, že Agnesa istý čas žila aj v iných klariských kláštoroch, ktoré vznikali predovšetkým v severnom Taliansku. Isté je, že v auguste 1253 bola znovu v Assisi, kde bola 11. augusta pri smrti svojej sestry Kláry. Zomrela krátko potom, pravdepodobne 27. augusta 1253. Agnesu pochovali v kláštore sv. Damiána. Po vybudovaní baziliky sv. Kláry v r. 1260, ta preniesli aj Agnesine telesné pozostatky. Uložili ich v kaplnke, ktorá nesie jej meno. Hoci úcta sv. Agnesy Assiskej bola rozšírená už koncom 13. storočia, oficiálne ju uznal až pápež Benedikt XIV. v r. 1752. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie