« Späť

Životopisy svätých

SV. JAKUB HILÁR BARBAL COSAN /18. 1. 2018/ mučeník (1898 - 1937)

SV. JAKUB HILÁR BARBAL COSAN mučeník Bl. Jakub Hilár pochádzal z Katalánska v severovýchodnom Španielsku. Tam sa narodil v obci Enviny pri Léride 11. mája 1898. Bol najmladší z piatich súrodencov. Rodičia mu dali meno Emanuel. Ako 11-ročný začal študovať v kolégiu paulínov a o rok neskôr v diecéznom malom seminári. Avšak jeho budúcnosť začala byť neistá. Nielenže mu zomrela matka, ale začal nezadržateľne strácať sluch. Po poradách so svojím spovedníkom sa pýtal predstavených učiteľskej rehole školských bratov, či by ho v takom stave mohli prijať. Odpovedali, že áno. A tak 18. júla 1916 nastúpil do rehoľného noviciátu v meste Irún. S rehoľným rúchom prijal rehoľné meno Jakub Hilár (Jaime Hilario). Po zložení prvých rehoľných sľubov ho dali predstavení vyučovať. Napriek ťažkostiam zvládol túto úlohu dobre a žiaci ho mali radi. V r. 1926 ho predstavení poslali do francúzskeho mesta Pibrac, kde dokončil rehoľnú formáciu a skladal večné sľuby. Potom sa vrátil vyučovať španielsky jazyk, ale silno pokračujúca nedoslýchavosť ho vyradila zo školy. Dali mu robiť administratívne práce a pomáhať v kuchyni pri varení alebo v záhrade pri pestovaní zeleniny. Medzitým v roku 1934 vypuklo v Španielsku prenasledovanie Cirkvi. Padli mu za obeť mnohí kňazi, rehoľníci, seminaristi aj laickí veriaci. Neustali ušetrení ani školskí bratia. Dňa 9. okt. 1934 revolucionári zabili osem ich rehoľníkov v mestečku Turón v Astúrii, v severozápadnom Španielsku. O necelé dva roky vlna prenasledovania zaplavila aj Katalánsko. Br. Jakuba Hilára uväznili 24. aug. 1936. Po niekoľkomesačných útrapách vo väzení ho 15. januára 1937 v Tarragone odsúdili na smrť. Brat prijal rozsudok veľmi pokojne. Vo väzení sa spolu s ostatnými väzňami modlil a spieval. Niekedy sa mu podarilo dostať i sv. prijímanie. Po odsúdení poslal otcovi list, v ktorom písal: "S radosťou prijímam rozsudok. Som odsúdený za to, že som rehoľník. Neplačte nado mnou, lebo v takomto prípade sa ne-patrí smútiť..." Zastrelili ho 18. januára 1937. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. 29. apríla 1990. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia Dobrej knihy 1992

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie