« Späť

Životopisy svätých

Bl. Simeon Lukač, mučeník /22. 8. 2018/ * 7. júl 1893 Starunya, Ukrajina † 22. august 1964 Krasnojarsk, Ukrajina

Bl. Simeon Lukač, mučeník Narodil sa 7. júla 1893 v obci Starunya ležiacej v Ukrajinskej oblasti Stanislaviv (dnešný Ivano-Frankivsk). Rodičia boli jednoduchí roľníci grékokatolíckeho vyznania. V roku 1913 nastúpil do seminára, ale štúdium prerušila vojna. Na ceste ku kňazstvu mu v roku 1919 dopomohol stanislavský biskup Hryhorij Chomyszyn (pam. 28. 12.), ktorý v seminári prednášal morálku. Simeon Lukač bol v apríli 1945 tajne vysvätený na biskupa pre Grékokatolícku cirkev. Stalo sa tak na Ukrajine prenasledovanej Sovietmi. Pápež Pius XII. ku koncu roku 1945 verejne vyjadril solidaritu s touto prenasledovanou Cirkvou. Väznenie ukrajinských biskupov odsúdil v encyklike Orientales omnes Ecclesias, ktorú Sovieti vzápätí označili za protiruský dokument. Mons. Simeon Lukač bol 26. októbra 1949 vyšetrovaný NKVD (Narodnyj komissariat vnútrennych del, ktorý riadil prácu tajnej polície v Zväze sovietskych socialistických republík a stal sa nástrojom Stalinových represií, čistiek a útlaku) s neobmedzenou mocou a zakúsil od nej veľa útrap. Asi od februára 1955 bol väznený v tábore s veľmi prísnou disciplínou v Krasnojarsku, kde zomrel vo veku 71 rokov. Blahorečený bol 27. júna 2001 pápežom Jánom Pavlom II., medzi 27-mi grékokatolíckymi mučeníkmi. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie