« Späť

Životopisy svätých

Svätý Florentius zo Štrasburgu, biskup /7. 11. 2018/ * Írsko (?) † 624 (?) Štrasburg, Francúzsko

Svätý Florentius zo Štrasburgu, biskup Sv. Florentius sa narodil asi v Írsku. Podľa tradície pochádzal z galsko-rímskej šľachty. Ako pustovník prišiel do Alsaska, kde žil asketickým životom. Mnoho ľudí ho vyhľadávalo, aby našlo u neho pomoc. Podľa legendy ho raz dal vyhľadať sám kráľ Dagobert I., ktorý ho žiadal o vyliečenie svojej nemej dcéry. Keď ju Florentius zázračne uzdravil, kráľ mu mu povedal, že mu dá toľko pôdy, koľko dokáže obísť jeho malý osol, počas kráľovej rannej toalety. Osol sa pustil do cvalu a obrovský kus pôdy dal potom kráľ Florentiovi. Na tejto pôde potom založil kláštor s názvom Niederhaslach. Táto legenda však neobsahuje všetky pravdivé údaje. Kráľ Dagobert žil neskôr a nemal dcéru, len dvoch synov. Florentius sa neskôr stal biskupom mesta Štrasburg a založil kláštor sv. Tomáša v Štrasburgu a v Niederhaslach. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie