« Späť

Životopisy svätých

Svätý Mikuláš Owen, rehoľník, mučeník /22. 3. 2019/ * okolo 1550 Oxford, Anglicko † 22. marec 1606 Londýn, Anglicko

Svätý Mikuláš Owen, rehoľník, mučeník Sv. Mikuláš sa narodil v rodine tesára Waltera Owena, otca štyroch detí. Dvaja Mikulášovi bratia sa stali kňazmi a ďalší bol vydavateľom katolíckych kníh. Mikuláš bol manuálne zručný, robil tesára ako jeho otec. Roky pomáhal jezuitom v ich činnosti a nakoniec k nim aj sám vstúpil. Bol malého vzrastu a od pádu z koňa aj kríval, keďže si zlomil pri tom nohu. Je pravdepodobné, že pomáhal aj sv. Edmundovi Kampiánovi. V tých časoch voči rímskokatolíkom v Anglicku panovala nevraživosť, ktorá začala vznikom anglikánskej cirkvi (r. 1534) a podnecovaná bola samotnými anglickými panovníkmi. Aj Mikuláša v roku 1581 zatkli a uväznili v prísnom väzení. Potom ho prepustili. V rokoch 1586 – 1606 posluhoval provinciálnemu predstavenému jezuitov otcovi Henrymu Garnetovi, s ktorým veľa cestoval, organizoval stretnutia a pomáhal pri budovaní príbytkov pre misionárov. V roku 1594 išiel do Londýna s otcom Johnom Gérardom. Niekto ich udal a oboch ich zatkli. Mučili ich, no ani jeden z nich neprezradil meno žiadneho z ďalších rehoľníkov. Za Mikuláša potom zaplatil kauciu istý zámožný katolík. John Gérard zostal uväznený v londýnskej väznici Tower. Zrejme sám Mikuláš zorganizoval v roku 1597 za dramatických okolností jeho útek z väzenia. V roku 1605 sa v krajine zvýšil odpor voči katolíkom. Nasledujúceho roku bol úkryt jezuitov prezradený. Mikuláša zatkli spolu s otcom Henrym Garnetom, s otcom Oldcornom a s bratom Ralfom Ashleym. Pátra Oldcorna a Ashleyho obesili a rozštvrtili vo Worcestri. Otca Henryho Garneta a Mikuláša odvliekli do Londýna. Tam ich mučili. Mikuláša naťahovali na škripci, až sa mu telo roztrhlo. Napriek tomu nič neprezradil. Zomrel 22. marca 1606. Blahorečený bol v roku 1929 spolu so skupinou štyridsiatich mučeníkov Anglicka a Walesu a za svätého ho vyhlásil pápež Pavol VI. v roku 1970. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie