« Späť

Životopisy svätých

Svätý Turibius Alfonz de Mongrovejo, biskup /23. 3. 2019/ * 26. november 1538 Mayorga pri meste León, Španielsko † 23. marec 1606 Zaña, Peru Význam mena: životaschopný ako býk Emblém: biskupská berla Patrón Limy, Peru, latinskoamreických biskupov

Svätý Turibius Alfonz de Mongrovejo, biskup Sv. Turibius sa narodil 26. novembra 1538 v malej španielskej dedinke Mayorga de Campos v provincii León v nábožnej šľachtickej rodine. Študoval vo Valladolide, potom v Salamanke, kde navštevoval kurzy kánonického práva na vyššom kolégiu. V roku 1568 získal licenciát práva na univerzite v Santiagu di Compostella. Doktorát získať už nestihol, keďže sa stal vysokým úradníkom v Granade. Veľmi skoro prišiel do styku so španielskym kráľom Filipom II., ktorý ho potom chránil a mal ho v úcte. Vďaka Tridentskému koncilu (1545-1563) sa začala obnova biskupstiev. Inicioval to vlastne sv. Karol Boromejský. Aj z tohto dôvodu kráľ Filip II. hľadal vhodného kandidáta na arcibiskupské sídlo do Limy v Peru, ktoré bolo v tom čase španielskou kolóniou. O túto službu požiadal práve Turibia. Ten sa najprv tuho bránil, no napokon sa podrobil. Odišiel do Sevilly, kde absolvoval štúdiá a predpísané stupne ku kňazstvu a kňazské svätenie. Pápež Gregor XIII. ho v roku 1580 vymenoval za limského arcibiskupa. V auguste toho istého roku prijal biskupské svätenie a následne na to sa odplavil loďou do Južnej Ameriky. Dorazil tam na jar nasledujúceho roku. Hneď po prevzatí úradu sa neúnavne snažil, aby obnovil cirkevnú disciplínu. Mal veľmi rád domorodcov a pomáhal im, ako mohol. V roku 1594 poslal kráľovi Filipovi list, kde spomína, že precestoval 15 000 km a pobirmoval viac ako 60 000 ľudí. Neraz prišiel do konfliktu s rehoľníkmi, ktorí žiarlili na jeho úspechy, so svetskými kňazmi, ktorí nezachovávali všetky predpisy, so španielskymi kolonistami, ktorí si namýšľali, že si tam môžu dovoliť všetko – vrátane cudzoložstiev, lúpeží, krutostí atď. Biskup sa niekedy až hanbil za svoj španielsky pôvod. Celou váhou svojej osobnosti sa postavil na stranu utláčaných Indiánov. Niekoľkých dokonca vzal k sebe do Limy, aby ich tam chránil a podporoval. Arcibiskup Turibius 25 rokov pôsobil v Lime. Za tie roky precestoval štyrikrát celú krajinu. Zvolal 12 biskupských synod. V roku 1583 zostavil katechizmus, ktorý bol vydaný v španielčine, v reči aimará a quechua. V roku 1591 založil v Lime kňazský seminár. Bol to prvý seminár na Novom kontinente. Na štvrtej vizitačnej ceste, na ktorú nastúpil v roku 1605, mu prišlo zle. Došiel do údolia Pascasmayo, kde sa uchýlil v dome indiánskeho katechétu. Pomohli mu dostať sa do kaplnky augustiniánskeho kláštora, kde poprosil priora pátra Hieronyma, aby mu zahral na harfe a zaspieval žalm „Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.“ Turibius sa naposledy pozrel na kríž a vydýchol. Bolo to na Zelený štvrtok 23. marca 1606. Jeho telesné pozostatky previezli do Limy. Veriaci ho úprimne oplakávali a aj uctievali ako svätca. Rím túto úctu aj potvrdil. V roku 1679 bol Turibius vyhlásený za blahoslaveného a v roku 1726 za svätého. Je patrónom Peru. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie