« Späť

Životopisy svätých

Bl. Blandína Merten, panna /18. 5. 2019/ * 10. júla 1883, Düppenweiler, Beckingen, Nemecko † 18. mája 1918, Trier, Nemecko

Bl. Blandína Merten, panna Blandína (Blandine) Merten sa narodila sa 10. júla 1883 v Düppenweiler v trevirskej diecéze a bola pokrstená ako Mária Magdaléna Merten. Vďaka príkladu a výchove svojich rodičov si z domu odniesla živú a hlbokú vieru. Od svojich súrodencov sa odmalička odlišovala hlbokým milosrdenstvom a zbožnosťou. Vo svojich 20-tich rokoch získala diplom a stala sa z nej vynikajúca učiteľka na katolíckych základných školách a príkladná kresťanka, vyznačujúca sa hlbokou pokorou a láskou, ktorú prejavovala deťom, zvlášť tým najbiednejším. Svojich žiakov viedla svojím príkladným životom k uctievaniu Eucharistie, k úcte k utrpeniu Pána Ježiša i Panny Márie. V roku 1908 vstúpila do kláštora rehole Uršulínok v Calvarienberg-Ahrweiler a prijala rehoľné meno Blandína. Celkom oddaná Bohu a ľuďom sa usilovala spájať výchovu a učenie mládeže s hlbokým životom modlitby. 4. novembra 1913 zložila svoje večné sľuby. Sestra Blandína sa ponúkla Ježišovi, ako náhrada za hriechy ľudí. V roku 1916 pocítila prvé príznaky tuberkulózy. Posledné dva roky svojho života zažívala blahoslavená uršulínka ťažké fyzické utrpenie. Bolesti a vysoká horúčka ju prinútili trvalo zostať na ošetrovni v kláštore. Sestra Blandína mala napriek utrpeniu vždy úsmev na tvári. Nikdy o nič nežiadala, na nič sa nesťažovala. Za stenou jej izby bola kláštorná kaplnka o ktorej sestra Blandína často hovorila, „Ja a Ježiš sme tak blízko, pre mňa je všetko z neba.“ „Túžim milovať Boha tak, ako ho ešte nikto nikdy nemiloval.“ Po ťažkej chorobe pľúc trvajúcej viac než 2 roky, zomrela 18. mája 1918 v uršulínskom kláštore v Trevire vo veku 35 rokov. Ihneď po jej smrti sa na jej príhovor začali diať zázraky. V duchovnom živote bl. Blandína praktizovala podobne ako sv. Terezka od Dieťaťa Ježiš „malú cestu“. Za ctihodnú bola vyhlásená v roku 1983. Pápež Ján Pavol II. ju následne 1. novembra 1987 vyhlásil za blahoslavenú. Na príhovor Blandíny Merten sa uzdravila istá rakúska misionárska sestra s malígnym melanómom. Jej spomienka sa slávi 18. mája. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie