« Späť

Životopisy svätých

Svätý Arcangelo Tadini, kňaz /20. 5. 2019/ * 12. október 1846 Verolanuova, Brescia, Taliansko † 20. marec 1912 Botticino Sera, Taliansko Patrón krívajúcich

Svätý Arcangelo Tadini, kňaz Arcangelo sa narodil 12. októbra 1846 vo Verolanuova (Brescia) v Taliansku. Prvá manželka jeho otca Pietra Tadiniho zomrela vo veku 28 rokov. Zanechala sedem synov. Pietro sa po deviatich rokoch od jej smrti znova oženil a mal ďalších štyroch synov. Najmladší bol práve Arcangelo. Keď mal 14 rokov, otec zomrel. Bolo to desať rokov pred jeho kňazskou vysviackou. Mama zomrela v roku 1880, desať rokov po vysviacke. Ako mladý mal nehodu, ktorá ho natrvalo poznačila – do konca života kríval. Teologické štúdiá absolvoval v Brescii v Taliansku. Do seminára nastúpil, keď mal 18. rokov. Okrem neho vstúpili do seminára ešte dvaja jeho bratia, no jeden z nich bol nakoniec prepustený (pravdepodobne z politických dôvodov). Druhý sa stal kňazom. Arcangelo bol vysvätený v roku 1870. Keďže vzápätí ochorel, prvý rok svojho kňazstva strávil doma a liečil sa. V rokoch 1871-1873 bol kaplánom v horskom mestečku Lodrino, neskôr v kostole Santa Maria della Noce pri Brescii a potom v Botticino Sera, kde sa stal po dvoch rokoch kaplánskej služby v roku 1887 farárom. Tu zostal až do svojej smrti. Medzi ľuďmi bol obľúbený vďaka tom, že sa o nich zaujímal a ku každému bol pozorný. Bol rodeným rečníkom, mal dar zaujať poslucháčov a zapáliť ich za vec. Pod jeho vedením farnosť ožila, zjednotila sa. Veľa sa rozprával s ľuďmi a kostol sa stal centrom ich spoločenstva. V období priemyselnej revolúcie založil Asociáciu vzájomnej pomoci robotníkov, bola to forma sociálneho poistenia pre chorých, starých a tých, ktorí boli pre niečo neschopní pracovať a postarať sa o seba. Za svoje dedičstvo vybudoval továreň pre ženy, kde sa priadlo. Bola to veľmi dobrá príležitosť pre miestne ženy, ktoré nemohli inde dostať prácu. V roku 1900 založil otec Arcangelo Kongregáciu pracujúcich sestier svätého domu v Nazarete, ktoré pracovali v továrňach so ženami, dávali im príklad svojím životom a príležitostne im aj poskytovali vzdelávanie. Dnes má rehoľa okolo 200 členov a jej úlohou je pomáhať ľuďom v núdzi, najmä imigrantom a bývalým prostitútkam. Otec Arcangelo neúnavne pracoval. Silu čerpal z modlitby, veľmi veľa času strávil pred Najsvätejšou Sviatosťou. Zomrel 20. marca 1912 v Botticino Sera. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1999. Do zoznamu svätých ho zapísal pápež Benedikt XVI. dňa 26. apríla 2009. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie