« Späť

Životopisy svätých

Bl. Mária Klemensa Staszewska, rehoľníčka / 12. 6. 2019/ * 30.júl 1890 Złoczew, Poľsko † 27.júl 1943 Osvienčim-Birkenau, Poľsko

Bl. Mária Klemensa Staszewska, rehoľníčka Bola jedným z dvanástich detí Charlesa a Maria Kaszyńskich. Po smrti rodičov sa ujala svojich súrodencov a pracovala ako učiteľka. V roku 1921, vo svojich 30-tich rokoch vstúpila do kláštora Uršulínok – sestier Rímskej únie v Krakove, pričom prijala meno Mária Klemensa od Ježiša Ukrižovaného. Rehoľným životom žila 22 rokov. Mala pred sebou jasný ciel: Byť svätou uršulínkou. Žiť s Ježišom a v Ježišovi. Mala mnohé poslania tak v reholi ako aj vo vychovávateľskom poslaní. V ťažkom období II. sv. vojny bola predstavenou v kláštore v Rokicinach Podhalańskich, veľa pomáhala chudobným, raneným, utečencom a najmä židom. Pôsobila ako zástupkyňa v kláštoroch v Sierczy, Zakopanom, Stanisławówe. Starala sa o deti v ohrození tuberkulózy. Sestry usporadúvali často aj tajné vzdelávanie pre ľudí. Táto činnosť kláštora sa Nemcom nepáčila. Po odhalení, že sestra Klemensa poskytuje pomoc chudobným, raneným, utečencom, Židom a Poliakom bola zatknutá gestapom (26. januára 1943) a prevezená do väznice Montelupo (26 februára) a potom v nemeckom koncentračnom tábore v Osvienčime bola zaregistrovaný ako číslo 38102 . Gestapo ju obvinilo za to, že „chránila choré poľské a židovské deti z Varšavy a pomáhala Židom uniknúť cez blízku poľsko-slovenskú hranicu.“ V koncentračnom tábore bola apoštolkou lásky, pokoja a človekom plniacim Božiu vôľu. Infikovaná týfusom zomiera v Osvienčime 27. júla 1943. Blahorečená bola svätým pápežom Jánom Pavlom II. vo Varšave 13. júna 1999 v skupine 108 poľských mučeníkov . Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie