Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

« Späť

Životopisy svätých

BL. JÁN DUKELSKÝ rehoľník /19. 7 . 2019/ (1414? - 1484)

BL. JÁN DUKELSKÝ rehoľník Pochádzal z mestečka Dukla na poľsko-slovenskom pohraničí, kde sa narodil okolo r. 1414. V mladom veku vstúpil do rehole františkánov konventuálov, ktorí boli u nás známi pod menom minoriti. Po kňazskej vysviacke vynikal horlivosťou spojenou s rozvážnosťou. Preto ho predstavení poverovali zodpovednými úlohami. Viackrát bol predstaveným kláštora v Krosne a vo Ľvove, kde bol aj predstaveným tamojšej provincie. Bola to dôležitá a delikátna úloha, lebo viaceré kláštory vykonávali misionársku prácu v katolícko-pravoslávnom prostredí. Keďže túžil po kontemplatívnejšom živote, dosiahol dovolenie, že mohol vstúpiť do rehole bernardínov, ktorá vznikla z františkánskeho rádu. Aj v novom prostredí sa vyznačoval horlivosťou tak v duchovnom živote, ako aj v pastoračnej a misionárskej práci. Najviac sa venoval spovedaniu a kázaniu. S pokročilejším vekom mu apoštolskú prácu sťažovalo zhoršujúce sa zdravie, najmä keď oslepol. Vtedy mu s prípravou kázní pomáhal niektorý novic. Ten mu čítal posvätné state, z ktorých si kňaz pripravoval kázeň. Slepotu a iné zdravotné nepríjemnosti znášal s príkladnou františkánskou spokojnosťou. Zomrel vo Ľvove 29. septembra 1484. Rehoľník Ján Dukelský bol vyhlásený za blahoslaveného v r. 1733. Pápež Klement XII. ho v r. 1739 vyhlásil za patróna Poľska a Litvy. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie