« Späť

Životopisy svätých

BL. JÁN Z PARMY - /21. 3. 2017/ kňaz, generálny minister I. rádu (1208 - 1289)

BL. JÁN Z PARMY kňaz, generálny minister I. rádu Ján Buralli sa narodil v roku 1208 v Parme. Mal zvlášne intelektuálne dary a tak sa pustil do študií. Získal doktorát z filozofie. Vyučoval logiku vo svojej rodnej Parme. Priťahoval ho duch evanjeliovej reguly sv. Františka z Asisi. V roku 1233 vstupil do Rádu menších bratov. Mal vtedy 25 rokov a generálnym ministrom bol brat Eliáš. Keď zložil sľuby, jeho predstavení ho poslali do Paríža, aby sa zdokonalil v štúdiách. Po vysvatení za kňaza začal apoštolskú činnosť. Vynikal kázňami. Mali náučnú formu a skvelú formu podania spojenú s príjemným hlasom. Dobre sa vyznal v hudbe a krásne spieval. Zaujal nielen veriacich ale i pápež si ho dal zavolať. Vyučoval teológiu v štúdiách Rádu svatého Františka z Assisi v Bologni, Neapole a taktiež v Paríži, kde vysvetľoval Bibliu a Sentencie. Na generálnej kapitule rádu v Lyone v roku 1247 bol zvolený za generálneho ministra. Ján mal vtedy 40 rokov. Bol šiestym po Františkovi a vykonával túto funkciu 10 rokov. Peši absolvoval ustavičné a namahavé cesty. Predstavoval sa nie ako predstavený ale ako sluha, čím ukázal veľký príklad pokory, vrcholnej opatrnosti a prísnosti. V roku 1242 sa stretol v Anglicku s kráľom Henrichom III. V tom istom roku navštívil vo Francúzsku sv. Ľudovíta IX. pred jeho odchodom na krížovú výpravu. Inocent IV. ho vyslal do Carihradu ako anjela pokoja. Vyjednával o zjednotení s patriarchom Emanuelom II. Vyjednávanie dopadlo bez výsledku, ale našiel obdiv u Grékov pre jeho príkladný život a vzdelanie. Ked prišiel na západ späť do Paríža, svojou trpezlivostou dokázal, ze sa rehoľníci vrátili na univerzitné štúdiá aj napriek rozhodnutiam Viliama de Sant Amore. V ráde sa dostali do sporu dve smerovania: jedno zastávali horlivé duše za navrat k chudobe, druhé konventuáli za miernejšiu interpretáciu. Na generálnej kapitule 2. februára Ján predložil svoju demisiu a nahradil ho svätý Bonaventúra. Ján sa potom stiahol na 30 rokov do pustovne v Greccio, kde žil vo veľkej prísnosti a kontemplácii. Ján XXI. a Mikuláš III. mu ponúkli hodnosť kardinála, ale on pokorne odmietol. Pápež mu ponúkol novú misiu zmierenia do Grécka, ale počas cesty ochorel a zomrel 19. marca 1289 v Camerine, kde bol pochovaný v kostole svätého Františka. Jeho kosti boli v roku 1873 prenesené do katedrály a stali sa cieľom pútnikov. Zdroj:Literatúra: (1) FERRINI, Giuliano - RAMÍREZ, José Guillermo: Františkánski svätí na každý deň. Serafín Bratislava 2006, s. 84-85

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie