« Späť

Životopisy svätých

Bl. Bertold z Kalábrie (z Limoges), pustovník /29. 3. 2017/ * okolo 1100 (?) Salignac pri Bordeaux alebo Limoges, Francúzsko † okolo r. 1195 hora Karmel, Izrael

Bl. Bertold z Kalábrie (z Limoges), pustovník Sv. Bertold sa považuje za zakladateľa karmelitánskeho rádu. Narodil sa v južnom Francúzsku okolo r. 1100. Na univerzite v Paríži patril medzi najlepších študentov. Bol vysvätený za kňaza. Pridal sa k svojmu bratovi Aymericovi, patriarchovi v Antiochii v Turecku, na križiacku výpravu. Tam mal údajne zjavenie Krista. Na toto zjavenie zareagoval tak, že sa začal horlivo usilovať o duchovný život medzi kresťanskými vojakmi. Okolo r. 1155 sa usadil na hore Karmel v Izraeli, tam, kde podľa tradície žil prorok Eliáš so svojimi žiakmi. Spolu s inými pustovníkmi vytvoril komunitu, ktorá chcela pokračovať v tom, čo začal Eliáš a neskôr mnísi ranného kresťanstva: chceli viesť bohumilý život a zvlášť pestovať kontempláciu v duchu proroka Eliáša. Preto ho karmelitánsky rád označuje ako „dux et Pater“ (vodca a duchovný Otec). Keďže prisťahovalcov zo západu nazývali v tom kraji „z Kalábrie“, toto pomenovanie prischlo aj Bertoldovi. Zomrel okolo roku 1195. Brocard, jeho nástupca ako predstavený pustovníckej komunity, si v r. 1209 od jeruzalemského patriarchu Alberta vyžiadal uznanie záväzného spoločenstva – rehole. O sedemnásť rokov neskôr (1226) ju potvrdil aj pápež Honorius III. Kvôli vpádu Saracénov sa však mnohí mnísi po r. 1238 vrátili do svojej vlasti na Západ. Tým sa karmelitánska rehoľa rozšírila a rád dosiahol veľký rozmach. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie