« Späť

Životopisy svätých

Svätá Ľudmila, kňažná, mučenica /16. 9. 2017/ * okolo 860 (?) † 15. september 921 hrad Tetín pri Beroune, Čechy Atribúty: povraz, šatka padajúca okolo krku Patrónka Čiech; matiek, učiteľov

Svätá Ľudmila, kňažná, mučenica Sv. Ľudmila sa narodila okolo roku 860 ako dcéra pohanského kniežaťa Slavibora, ktorý panoval na hrade Pšov (terajší Mělník). Jej matka sa menovala Ľudoslava. Všetci si uctievali pohanských bohov. Asi v roku 873 sa Ľudmila vydala za české knieža Bořivoja I. z roku Přemyslovcov, ktorý bol tiež pohanom. Spolu mali troch synov a tri dcéry. Podľa prameňov v roku 874 navštívil Bořivoj kráľa Svätopluka na Velehrade. Tam sa stretol so sv. Metodom, ktorý ho poučil o kresťanskej viera a pokrstil aj s jeho družinou. Pri návrate do Čiech Bořivoj zobral so sebou aj Metodovho žiaka kňaza Pavla Kaicha, aby slovanskou rečou ohlasoval Božie slovo. On (alebo sv. Metod) pravdepodobne pokrstil Ľudmilu, ktorá sa stala veľmi horlivou a nábožnou kresťanskou ženou. Rada sa modlila, počúvala Božie slovo, pomáhala chudobným a trpiacim. Spolu so svojím manželom dali postaviť viacero chrámov a všade sa snažili pomáhať. Asi v roku 894 Ľudmila ovdovela. Kniežaťom sa stal ich najstarší syn Spytihněv. Ten však v roku 912 bezdetný zomrel. Vládu po ňom prevzal mladší brat Vratislav. Ľudmilu veľmi zasiahla smrť manžela a syna. No niesla tento svoj kríž odovzdane do Božej vôle. Svojim synom pomáhala pri správe krajiny. Vratislav bol pobožný a dobrý kráľ. Staral sa viac o šírenie kresťanstva ako o pozemskú krajinu. Za manželku si vzal Drahomíru, ktorá zrejme tiež prijala kresťanstvo, no na svoju svokru sa dívala žiarlivo a závistlivo. Nenávidela ju aj preto, že Ľudmila sa tešila veľkej obľube medzi ľuďmi, a tiež preto, že Vratislav sa vždy riadil podľa rád svojej milovanej matky. Drahomíra porodila sedem detí, troch synov a štyri dcéry. Nevychovávala ich však kresťansky. Vratislav preto zveril výchovu svojho najstaršieho syna Václava svojej matke Ľudmile, aby mal dobrého a zbožného nástupcu na tróne. V roku 921 však zomrel. Václav mal len deväť rokov. Veľmoži ho napriek tomu vyhlásili za panovníka. Reálne začala vládnuť Václavova matka Drahomíra. Ľudmile strpčovala život. Tá sa preto uchýlila na svoj vdovský dedičný hrad Tetín pri Beroune. Drahomíra sa s tým neuspokojila. Najala dvoch zemanov, Ťunu a Gomona, ktorí v noci 15. septembra 921 vnikli so skupinou ozbrojencov do tetínskeho hradu a Ľudmilu zaškrtili jej vlastným závojom. Jej telo ľudia pochovali pri hrade Tetín. Na jej hrobe sa stalo veľa zázrakov. Keď sa ujal vlády Václav, dal v Prahe postaviť chrám sv. Juraja a 21. októbra 925 dal do neho preniesť pozostatky svojej starej matky. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie