Zelený štvrtok

Zelený štvrtok
Čítaj ďalej o Zelený štvrtok »

Životopisy svätých

Svätý Ursmar, opát, biskup /18. 4. 2019/ * 645 Floyon, Francúzsko † 713 Lobbes, Belgicko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Laserián (Molasius), opát /18. 4. 2019/ (Lasrean) 6.-7.storočie
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Eugen, biskup /18. 4. 2019/ 6.-7. storočie
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Antúza z Konštantínopolu, panna, princezná /18. 4. 2019/ 8. storočie
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia - Zelený štvrtok

Miloval ich do krajnosti /18. 4. 2019/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia - Zelený štvrtok »

Modlitba k svätej

Svätá Katarína Tekakwitha, laička, panna
Čítaj ďalej o Modlitba k svätej »

Životopisy svätých

SV. INOCENT biskup /17. 4. 2019/ (4. stor.)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

SV. ANICÉT pápež /17. 4. 2019/ (zomr. r. 166?)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Katarína Tekakwitha /17. 4. 2019/ laička, panna * 1656 Ossernenon, pri dnešnom Aureisville, štát New York, USA † 17. apríl 1680 Caughnawaga (Kahnawake), Kanada
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »
Ukazujem 1 - 10 z 4 580 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 458

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie