Modlitba k svätému

Svätý Fridrich z Utrechtu, biskup a mučeník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

SV. KAMILA Z AUXERRE panna /18. 7. 2019/
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Fridrich z Utrechtu, biskup a mučeník /18. 7. 2019/ * okolo 781 Frízsko, Holandsko (?) † 18. júl 836 Utrecht, Holandsko Význam mena: mocný v pokoji, bohatý na pokoj (nem.) Atribút: pri oltári, prebodnutý dvoma mečmi
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Šimon z Lipnice, kňaz, rehoľník /18. 7. 2019/ * okolo 1438 Lipnica, dnes Lipnica Murowana, Poľsko † 18. júl 1482 in Krakov Význam mena Šimon: Boh vypočul (hebr.)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate /18. 7. 2019/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Andrej-Svorad a Benedikt zo Skalky, pustovníci
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Modlitba k svätému

Bl. Pavol Gojdič, biskup a mučeník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

CT. MARI CARMEN GONZALES-VALERIOVÁ 17. 7. 2019/ (1930 - 1939)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Tarzícia Oľga Macková, panna a mučeníčka /17. 7. 2019/ Vlasným menom Тарсикія Ольга Мацьків ukr. * 3. marec 1919, Chodorów, Ukrajina † 17. júl 1944, Krystynopol, Ukrajina
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Pavol Gojdič, biskup a mučeník /17. 7. 2019/ krstným menom Peter * 17. júl 1888 Ruské Pekľany, okr. Prešov † 17. júl 1960 Leopoldov Význam mena: malej postavy (lat.)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »
Ukazujem 1 - 10 z 5 183 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 519

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie