Životopisy svätých

SV. JULIÁN EYMARD /3. 8. 2017/ zakladateľ rehole (1811 - 1868)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Abibas, konvertita /3. 8. 2017 v Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Abibasa už nenachádza 1. storočie
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Lýdia /3. 8. 2017/ 1. storočie Význam mena: obyvateľka Lýdie (mesto v Malej Ázii; z gr.)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von /3. 8. 2017/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Euzébius z Vercelli, biskup
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

BL. PETER FAVRE /2. 8. 2017/ rehoľník (1506 - 1546)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Betharius (Boetharius), biskup /2. 8. 2017/ † okolo 623
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Euzébius z Vercelli, biskup /2. 8. 2017/ * okolo 283 Sardínia, Taliansko † 1. august 371 (?) Vercelli, Taliansko Význam mena: zbožný, bohabojný (z gr.) Atribúty: biskupská palica, mitra Patrón mesta Vercelli a piemontského kraja
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Jana z Azy, matka /2. 8. 2017/ * Haza 1135, Španielsko † 2. august 1205 Caleruega, Španielsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Predá všetko, čo má, a pole kúpi /2. 8. 2017/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »
Ukazujem 3 161 - 3 170 z 4 252 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 426

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie