Modlitba k svätému

Svätý Eduard II., anglický kráľ, mučeník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätý Cyril Jeruzalemský, biskup, učiteľ Cirkvi /18. 3. 2017/ * okolo 315 Jeruzalem (?) † 18. marec 386 (?) tamtiež Význam mena: ten, ktorý má moc; pán (z gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Eduard II., anglický kráľ, mučeník /18. 3. 2017/ * 963 Anglicko † 978 pri Corfe Castle, Anglicko Význam mena: strážca majetku, ochranca usadlosti, pastier (st.nem.) Atribúty: pohár, dýka Patrón proti chorobám žliaz
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

"Tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil" /18. 3. 2017/Dnešné evanjelium je jedno z najkrajších rozprávaní, ktoré nepotrebuje vysvetľovanie. Lepšie ho však porozumieme, keď si uvedomíme, že Pán Ježíš povedal toto podobenstvo ľuďom spútaným množstvom predpisov, príkazov, zákonov. Každý Izraelita bol povinný sa vyhnúť človeku, ktorý sa proti zákonom nejako previnil. Nikto nesmel s hriešnikom ani len prehovoriť. Previnilec musel robiť dlhé verejné pokánie, aby mohol byť prehlásený za čistého. Keď sme si toto pripomenuli, ľahšie pochopíme, aké pohoršenie muselo vtedy vyvolať toto podobenstvo o márnotratnom synovi - nečistom hriešnikovi - a o dobrotivom otcovi, ktorý ho nevyhnal, ale hovoril s ním, objal ho, prijal ho späť do domu.
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Patrik, biskup, misionár Írska
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätý Gabriel Lalemant, kňaz, rehoľník (jezuita) a mučeník /17. 3. 2017/ patrí do skupiny ôsmich misionárov Hurónov * 3. október 1610 Paríž, Francúzsko † 17. marec 1649 St-Ignace, Kanada Význam mena: Božia sila (hebr.), Boží muž (asýr.)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Ján Sarkander, mučeník /17. 3. 2017/ * 20. december 1576, Skoczów, Sliezsko † 17. marec 1620, Olomouc
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Patrik, biskup, misionár Írska /17. 3. 2017/ * okolo 400 Banna Venta Berniae, pravdepodobne dnešný Banwell v Somerset alebo Old Kilpatrick v Škótsku † 17. marec 461 alebo 491 Saul, Downpatrick pri Belfaste, Severné Írsko Význam mena: urodzený (lat.) alebo patriaci (lat.-ír.-angl.)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

To je dedič. Poďte, zabime ho /17. 3. 2017/ Stvoriteľ bol a je veľmi trpezlivý. Neposiela hneď exekútorov! Poslal sluhov – prorokov. Čo im urobili: jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali... Boh bol ešte trpezlivý. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘. Nemali: Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. A ešte ako hanebne – ukrižovali ho!
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Heribert z Kolína, biskup
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »
Ukazujem 3 161 - 3 170 z 3 409 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 341

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie