Životopisy svätých

Svätá Apolinára Syncletica, mníška /5. 1. 2018/ † zač. 5. stor. púšť južne od Alexandrie, Egypt
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! /5. 1. 2018/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Životopisy svätých

Svätý Ferreol, biskup /4. 1. 2018/ † 581 (?) Uzès, Francúzsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

SV. ALŽBETA ANNA BAYLEY SETONOVÁ /4. 1. 2018/ (1774 - 1821)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Angela z Foligna, mystička /4. 1. 2018/ * 1248 (?) Foligno, Taliansko † 4. január 1309 tamtiež Význam mena: anjel (lat.) Atribúty: zobrazuje sa so spútaným satanom, krížom a knihou „Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú“ (Lk 15,7). Tieto slová Božského Spasiteľa môžeme plným právom vzťahovať na Angelu z Foligna.
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Našli sme Mesiáša /4. 1. 2018/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Najsvätejšieho mena Ježiš

Najsvätejšieho mena Ježiš /3. 1. 2018/
Čítaj ďalej o Najsvätejšieho mena Ježiš »

Životopisy svätých

Svätý Daniel z Padovy, diakon, mučeník /3. 1. 2018/ † 168 Padova, Taliansko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Florentius z Vienne, biskup a mučeník /3. 1. 2018/ † 252 alebo 258
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Genovéva, panna /3. 1. 2018/ * okolo 422 Nanterre, Francúzsko † 3. január 502 (?) Paríž, Francúzsko Atribúty: svieca, anjel a diabol, kľúče od Paríža Patrónka mesta Paríž; žien, pastierov, vinohradníkov, voskárov, klobučníkov; pri očných chorobách, horúčke, kiahniach, malomocenstve; pri more, suchu, vojne
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »
Ukazujem 3 161 - 3 170 z 5 034 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 504

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie