Životopisy svätých

Svätý Félix zo Spoleta, biskup a mučeník /18. 5. 2017/ † medzi 286 – 304 Význam mena: šťastný (lat.)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Ján I., pápež a mučeník /18. 5. 2017/ * okolo 470 Toskánsko, Taliansko † 18. máj 526 Ravenna, Taliansko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Pontifikát: 523 – 526
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Ostaňte v mojej láske, aby vaša radosť bola úplná /18. 5. 2017/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Paschal Baylonský, rehoľník (františkán)
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

SV. RESTITUTA TUNISKÁ /17. 5. 2017/ mučeníčka (zomr. r. 304)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Júlia Salzano, rehoľníčka /17. 5. 2017/ (GIULIA SALZANO) zakladateľka Kongregácie sestier katechétok Najsvätejšieho Ježišovho Srdca * 13. október 1846 Santa Maria Capua Vetere pri Neapole, Taliansko † 17. máj 1929 Casoria, Taliansko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Paschal Baylonský, rehoľník (františkán) /17. 5. 2017/ * 16. máj 1540 Torre Hermosa, Španielsko † 17. máj 1592 kláštor Villareal pri Valencii, Španielsko Patrón eucharistických kongresov; kuchárov a pastierov
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia /17. 5. 2017/Vinič a ratolesti sú časťami jedinej rastliny. Prúdi v nich tá istá miazga a produkujú to isté ovocie. V Starom zákone je vinica symbolom Vyvoleného ľudu, Ľudu zmluvy. Ježiš však vo svojich metaforách často používa jeden vinný ker, ako symbol svojej prítomnosti. Nahrádza vinicu vinným kerom, prechádza tak z kolektívneho chápania k obrazu jednotlivca. Tento prechod v kresťanskom chápaní je veľmi dôležitý: je obrazom toho, že v ňom, v Synovi sa stávame Božími synmi, pravý Boží ľud, ktorý prináša ovocie Zmluvy. A tak jediná zmluva medzi Otcom a Synom objíma celé stvorenie.
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Ján Nepomucký, kňaz, mučeník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Modlitba k svätému

Svätý Šimon Stock, rehoľník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »
Ukazujem 3 161 - 3 170 z 3 769 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 377

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
21 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie