Modlitba k svätému

Svätý Dominik Savio
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätá Katarína z Bologne, rehoľníčka /9. 3. 2017/ (1413 - 1463)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Dominik Savio /9. 3. 2017/ * 2. apríl 1842 Riva pri Chieri blízko Turína, Taliansko † 9. marec 1857 Mondonio d’Asti, dnes Mondonio San Domenico Savio pri Turíne, Taliansko Význam mena: zasvätený Pánovi Patrón miništrantov, chlapčenských speváckych zborov
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Františka Rímska, rehoľníčka /9. 3. 2017/ * 1384 Rím † 9. marec 1440 tamtiež Význam mena: slobodná (zast. nem.) Patrónka motoristov
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

"Každý, kto prosí, dostane" /9. 3. 2017/ Pane Ježišu, prosím, pomôž mi obnoviť život modlitby. Nech z môjho slovníka zmizne výhovorka "nemám čas, nemám chuť, nemôžem, potom...". Uč ma úprimnosti v modlitbe a nauč ma zdieľať sa s Tebou o všetky svoje radosti i všetky svoje starosti. Ty si Ten, ktorý ma neopustiš ani vtedy, keď už všetci ľudia odo mňa poodchádzali.
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Ján z Boha, zakladateľ rádu Milosrdných bratov
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätý Ján z Boha, zakladateľ rádu Milosrdných bratov /8. 3. 2017/ * 8. marec 1495 Montemor-o-Novo, Portugalsko † 8. marec 1550 Granada (Španielsko) Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Patrón chorých, doktorov, nemocníc, kníhkupcov, kníhtlačiarov Atribúty: košík; nesúci dieťa Ježiša s granátovým jablkom
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

"Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Jonášovo" /8. 3. 2017/ Žijeme v dobe, kedy je všetko podrobované skúške. Veda je tá, od ktorej očakávajú odpovede na otázku, či je niečo pravdivé alebo nie. V staroveku a stredoveku to bolo práve náboženstvo, ktoré definovalo pravdivosť alebo neoravdivosť tvrdenia. Aj preto vo svete kresťanstva autorita, ktorá zastrešovala vysvetľovanie pravdy bola Cirkev. Aj preto rôzne konštatovania, ako: "Z vôle Božej kráľ."
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätým

Sväté Perpetua a Felicita, mučenice
Čítaj ďalej o Modlitba k svätým »

Životopisy svätých

Sväté Perpetua a Felicita, mučenice / 7. 3. 2017/ † 7. marec 202 (oder 203) Kartágo, dnes časť Tunisu, Tunisko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »
Ukazujem 4 841 - 4 850 z 5 045 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 505

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie