Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Modlitba k svätému

Svätý Florián, mučeník
Čítaj ďalej o Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Bl. Ceferino Giménez Malla, mučeník /4. 5. 2017/ * 26. august 1861, Benavent de Lérida, Španielsko † 9. august 1936, Fraga, provincia Huesca, Španielsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Florián, mučeník /4. 5. 2017/ * Cannabiaca (?), dnes Zeiselmauer pri Tullne v Rakúsku † 304 Lauriacum, dnes Lorch pri Enns v Rakúsku Atribúty: palma, džbán vody, zástava, mlynský kameň Patrón hasičov, hrnčiarov, debnárov, peciarov, kominárov, kováčov, mydlárov, vinohradníkov, pivovarníkov
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba /4. 5. 2017/ Čo môže byť viac na tomto svete, než to, že Boh nám dáva seba a to v tak krehkej a bezbrannej Eucharistii? Uvedomujeme si tú Božiu blízkosť a dennodennú pokoru – obetu Ježiša? „Čo sám Kristus obetoval, chcel, by kňaz vždy obnovoval na pamiatku jeho rán.“ (sv. Tomáš Akvinský)
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätým

Svätý Filip a Jakub Mladší, apoštoli
Čítaj ďalej o Modlitba k svätým »

Životopisy svätých

Svätý Alexander I., pápež /3. 5. 2017/ † okolo 115 Pontifikát: 107 – 115
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Filip, apoštol /3. 5. 2017/ * Betsaida, dnes pahorok pri Et-Tell, Ad Dardara v Sýrii † okolo 81 (?) Hierapolis (?), pri dnešnom Denizli v juhozápadnom Turecku Význam mena: ten, ktorý rozumie koňom, má rád kone (gr.-lat.) Atribúty: kniha, bochník chleba, kríž v tvare T Patrón garbiarov, valchovačov, klobučníkov, drobných obchodníkov (kramárov), cukrárov
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Jakub Mladší, apoštol /3. 5. 2017/ † okolo 62 Jeruzalem Význam mena: ten, ktorý nasleduje Boha (hebr.) Patrón obchodníkov, pekárov, cukrárov, garbiarov
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Stanislav Kazimierczyk Sołtys, kňaz /3. 5. 2017/ kňaz z Rádu regulárnych lateránskych kanonikov * 27. september 1433 Kazimierz, Poľsko † 3. máj 1489
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! /3. 5. 2017/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »
Ukazujem 4 841 - 4 850 z 5 363 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 537

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie