Dianie vo farnosti

« Späť

Druhá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa sa označuje aj ako nedeľa pokánia. Mohli sme ju prežiť naozaj duchovne.

Chladné zimné dni neodmysliteľne patria k adventu, ale tie nás neodrádzajú od toho, aby sme sa stretli v kostole. Najmä deti sa tešili z toho, že odovzdajú splnenú prvú adventnú úlohu - napísať list Ježiškovi. Listy týchto detí však neobsahovali zoznamy hračiek a vecí, ani na jednom lístku nenájdete slová ...Ježiško daj a dones mi! V týchto listoch deti napísali, ako sa im počas prvého týždňa darilo menej hovoriť ...ja chcem! a čo by chceli Ježiškovi dať. Z podpísaných lístkov sme vylosovali troch, ktorí začali odkrývať tabuľu s prekvapením. Počas ďalšieho adventného týždňa majú deti ťažkú úlohu. Majú si nájsť dva dni úplne bez sladkostí. Na budúcu nedeľu uvidíme, ako sa im to bude dariť.

Adventné úlohy dostali deti a s radosťou ich plnia, pričom rodičia z toho majú radosť. Pýtam sa: stačí to? Netýkajú sa tieto adventné úlohy aj nás - dospelých? Viem, že dospeláci už nepíšu listy Ježiškovi (aspoň nie všetci), ale aj my sa môžeme pokúsiť hovoriť menej ja chcem! Rovnako aj dva dni bez sladkostí sa dá preložiť ako dva dni bez našich zlozvykov alebo dva dni sebaovládania. Možností je veľa, stačí len chcieť. Viem, nikto nás k tomu nenúti, ale je to o tom, či človek chce, ako sa na Vianoce pripravuje. Ani pastierov (vtedy ľudia žijúci na okraji spoločnosti), ani trochu mudrcov nikto nenútil ísť pokloniť sa Jezuliatku, a predsa šli a šli radi.

Poobede sa kostol opäť otvoril, pretože nás navštívili súrodenci Jendruchovci a svojím adventným koncertom pomohli viac prežiť tohtoročný čas očakávania príchodu spasiteľa. Potvrdilo sa, že Jenduchovcov sa jednoducho oplatí vypočuť si.

fotogaléria - Druhá adventná nedeľa

fotogaléria - Adventný koncert Jendruchovcov

Odkazy na videá