Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 11. – 17. marca 2019

Začali sme obdobie Veľkého pôstu. Spovedá sa vždy 30 min. pred každou sv. omšou, v piatok a v nedeľu je si konáme Pobožnosť krížovej cesty. Pravidelná eucharistická poklona od pondelka do štvrtku a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma pokračuje aj v tomto týždni.

  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste pozvaní.
  • Začali sme obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na naše vnútorné očistenie. Všetkým sa odporúča živšia a bohatšia účasť na sv. omšiach. V piatky počas pôstu odporúčame dodržiavanie bezmäsitého dňa. Spovedáme vždy 30 min. pred každou sv. omšou.
  • Pobožnosť krížovej cesty si konáme:
    • v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod.
    • nedele o 15.00 hod.
    Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

Odkazy na videá