Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 15.- 21. apríl 2019

Začal sa veľký týždeň, vyvrcholenie 40-dňového pôstu. V tomto týždni si ako Cirkev pripomíname tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš v posledných dňoch svojho života. Pozývame Vás na liturgiu tohto týždňa, najmä na obrady Veľkonočného Trojdnia: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota s večernou Veľkonočnou vigíliou. Veľký piatok je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej tento týždeň nebude.

  • V tomto týždni si ako Cirkev pripomíname tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš v posledných dňoch svojho života. Pozývame Vás na liturgiu tohto týždňa, najmä na obrady Veľkonočného Trojdnia: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota s večernou Veľkonočnou vigíliou. Počas týchto dní zotrvajme v atmosfére sústredenia a posvätného ticha.
  • Aj dnes po sv. omšiach si môžete zakúpiť malý paškál – veľkonočnú sviecu. Posvätíme ich a zapálime počas veľkonočnej vigílie. Príspevok je 5€ za 1 kus. Paškál je symbolom Kristovho vzkriesenia a kresťanského spoločenstva.
  • V utorok od 9.00 hod. upratujeme kostol. Prosíme, aby ste prišli, kto môže, ako to bolo aj minulý rok.
  • V stredu pri sv. omši udelíme starším ako 60r. a ťažko chorým sviatosť pomazania chorých.
  • Veľký piatok je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Raz sa v tento deň dosýta najeme. Žiaden iný skutok pokánia v tento deň nenahradzuje zdržiavanie sa mäsa a mäsových výrobkov. Pôst dodržujú osoby od 14. do 60. roku života, výnimkou sú chorí.
  • Na Veľkonočnú nedeľu pred rannou sv. omšou o 7.00 posvätíme pokrmy. V tento deň budeme mať počas sv. omší veľkonočnú oferu.
  • Pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej tento týždeň nebude.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

Odkazy na videá