Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 16. – 22. december 2019

Je III. adventný týždeň. Pokračuje pravidelná večerná poklona. Na fare prebieha predajná výstava náboženských kníh a predmetov.

  • V našom kostole máte možnosť prísť na večernú eucharistickú poklonu. Sviatosť Oltárnu vystavíme od pondelka do štvrtku po sv. omši o 18.00 do 21.00. Všetci ste pozvaní.
  • V nedeľu 15.12. o 16.00 sa v našom kostole uskutoční adventný koncert Tiché kúzlo Adventu. Spolu so ZUŠ Jozefa Kresánka vystúpi Komorný sláčikový orchester Junior, Detský spevácky zbor Margarétka so sólistami Miroslavom Dvorským, Ottom Kollmanom a Norou Chmelik pod taktovkou Jany Spálovej a Jozefa Chabroňa.
  • Všetci sme srdečne pozvaní.
  • Informácie o predvianočných aktivitách:
    • na fare prebieha predajná výstava náboženských kníh a predmetov; otvorené je v soboty od 9.00 do 12.00, v nedele od 8.00 do 12.00 a cez týždeň počas úradných hodín; je to výborná inšpirácia na vianočný darček;
    • predvianočná sv. spoveď u nás v kostole bude v sobotu 21.12. od 9.00 do 12.00;
    • prosíme nahlásiť starkých a chorých doma na predvianočnú sv. spoveď: navštívime ich v pondelok 23.12.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

Odkazy na videá