Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 2. - 8. marec 2020

Je I. pôstny týždeň. V tomto týždni opať pokračuje pravidelná večerná eucharistická poklona. Tento piatok je prvý piatok v mesiaci. Pobožnosť krížovej cesty sa koná v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

  • Začali sme obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na vnútorné očistenie. Všetkým sa odporúča živšia a bohatšia účasť na sv. omšiach celého Pôstneho obdobia a pristúpiť ku svätej spovedi. Spovedáme vždy 30 min. pred každou sv. omšou.
  • Pobožnosť krížovej cesty si konáme: v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedele o 15.00 hod. Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Tento piatok máme prvý piatok mesiaca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých a chorých doma.
  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

 

 

Odkazy na videá