Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 23. - 29. december 2019

Je IV. adventný týždeň, po ňom týždeň narodenia Pána. Večerná eucharistická poklona počas vianočných sviatkov nebude. V stredu je prikázaný sviatok - Božie narodenie. Budúcu nedeľu bude sviatok Svätej rodiny, kedy si manželia budú môcť obnoviť svoj manželský sľub.

  • Večerná eucharistická poklona počas vianočných sviatkov nebude.
  • Zajtra 23.12. pôjdeme navštíviť starkých a chorých doma na predvianočnú sv. spoveď a deti budú roznášať betlehemské svetlo.
  • V našich krajoch je tradičným zvykom zasadnúť ku štedrovečernému stolu spoločne. U nás to môže byť o 18.00 hod., kedy budú zvony zvolávať na modlitbu Anjel Pána.
  • V stredu na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach tradičná farská ofera.
  • V piatok na sviatok sv. Jána pri sv. omši požehnáme víno, ktoré si prinesiete.
  • Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej rodiny pri všetkých sv. omšiach si manželia budete môcť obnoviť svoj sviatostný manželský sľub.

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

Odkazy na videá