Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 6. – 12. marca 2020

Je VEĽKÝ TÝŽDEŇ. V tomto týždni si ako Cirkev pripomíname tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš v posledných dňoch svojho života. Liturgiu obradov Veľkonočného trojdnia: Zeleného štvrtku, Veľkého piatku, Bielej soboty s Veľkonočnou vigíliou môžete sledovať živým prenosom cez internet. Počas týchto dní zotrvajme v atmosfére sústredenia a posvätného ticha.

  • V tomto týždni si ako Cirkev pripomíname tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš v posledných dňoch svojho života. Liturgiu obradov Veľkonočného trojdnia: Zeleného štvrtku, Veľkého piatku, Bielej soboty s Veľkonočnou vigíliou môžete sledovať živým prenosom cez internet. Počas týchto dní zotrvajme v atmosfére sústredenia a posvätného ticha.
  • Kto má záujem, môže si zakúpiť malý paškál/veľkonočnú sviecu v kostole od pondelka 6.4. do stredy 8.4. v čase od 17.00 do 18.00 hod. Posvätíme ich a zapálime počas veľkonočnej vigílie. Príspevok je 5€ za 1 kus. Paškál je symbolom Kristovho vzkriesenia a kresťanského spoločenstva.
  • Veľký piatok je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Raz sa v tento deň dosýta najeme. Žiaden iný skutok pokánia v tento deň nenahradzuje zdržiavanie sa mäsa a mäsových výrobkov. Pôst dodržujú osoby od 14. do 60. roku života, výnimkou sú chorí.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

Odkazy na videá