Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 8.- 14. apríl 2019

V. pôstny týždeň, pobožnosť krížovej cesty sa koná vždy v piatok a v nedeľu. v sobotu bude predveľkonočná sv. spoveď a v nedeľu bude Kvetná nedeľa, budú sa na nej posväcovať ratolesti, ktoré si prinesiete. Od pondelka do štvrtka prebieha pravidelná eucharistická poklona.

 

  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste pozvaní.
  • Opäť ďakujeme tým, ktorí ste sa zapojili do zbierky použitého šatstva. Včera (v sobotu) sa vyzbieralo taktiež veľa vecí a naplnili sme tým celé nákladné auto. Nech Pán Boh odmení Vašu podelenie sa a príklad, ktorý ste dali svojim deťom!
  • Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti, ktoré požehnáme.
  • V nedeľu si môžete zakúpiť malý paškál – veľkonočnú sviecu. Posvätíme ju počas veľkonočnej vigílie. Príspevok je 5€ za 1 kus.
  • Od 24. do 26.4. je v našej MŠ zápis detí na nový školský rok. Informácie sú na nástenke.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

Odkazy na videá