Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 9. - 15. marec 2020

Je II. pôstny týždeň. Pobožnosť krížovej cesty sa koná v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. Pravidelná eucharistická poklona NEBUDE. Stretnutie rodičov detí Prvého sv. prijímania bude v utorok.

  • Začali sme obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na vnútornú duchovnú obnovu. Spovedáme vždy 30 min. pred každou sv. omšou.
  • Pobožnosť krížovej cesty si konáme: v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedele o 15.00 hod. Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Stretnutie rodičov detí Prvého sv. prijímania bude v utorok 10.3. o 16.45 na fare.
  • V jarnej zbierke na charitu sme vyzbierali 950€. Srdečné Pán Boh odmeň!
  • Z dôvodu šírenia koronavírusu sa naša pravidelná eucharistická poklona nebude konať do odvolania.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

 

Odkazy na videá