Dianie vo farnosti

« Späť

Modlitba v čase epidémie

Ako si poradiť so svetovou epidémiou súčasného koronavírusu? Pomôcť nám môžu aj dvaja svätí, ktorí zázračným spôsobom zastavili šíriaci sa mor: sv. Róchus a sv. Rozália.

Svätý Róchus sa narodil v roku 1295 vo francúzskom Montpellieri v bohatej rodine. Tradícia hovorí, že sa narodil s červeným krížom na hrudníku. Keď mal 20 rokov, zomreli mu rodičia. Majetok rozdal chudobným. V roku 1315 v čase morovej epidémie pomáhal obetiam moru v niekoľkých talianskych mestách a ľudí zázračne uzdravoval znakom kríža. Neskôr sa aj sám nakazil a utiahol sa do lesa, kde mu neznámy pes nosil jedlo a lízal mu rany. Z choroby sa zázračne uzdravil a vrátil sa domov, kde ho však už nikto nepoznal a omylom ho pokladali za špióna. Zvyšok života strávil vo väzení. Podľa tradície sa v cele sv. Róchusa po jeho smrti zjavil anjel a povedal, že ten, kto sv. Rócha bude vzývať o pomoc, uzdraví sa z moru.

Svätý Róchus, patrón chorých, zľutuj sa nad tými, ktorí trpia. Tvoja moc je tak veľká, že keď si bol na tomto svete, mnohých si uzdravil znakom kríža. Teraz je v nebi tvoja moc ešte väčšia. Prednes Bohu naše vzdychy a ukáž mu naše slzy; vypros nám zdravie, o ktoré prosíme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svätý Róchus, oroduj za nás, aby sme boli uchránení od chorôb duše i tela. Amen - 3x.

Svätá Rozália. O živote sv. Rozálie vieme málo. Jej zázračný príbeh začína v podstate až 500 rokov po jej smrti. V roku 1625 vypukol v Palerme na Sicílii hrozný mor. Svätá Rozália sa zjavila istému poľovníkovi a povedala mu o jaskyni, v ktorej sú jej pozostatky. Požiadala ho, aby ich odniesol do mesta a aby obyvatelia Palerma trikrát prešli s nimi v procesii okolo mesta. Mor následne zázračne skončil.

Svätá Rozália sa stala patrónkou mesta Palerma. Na mieste Monte Pellegrino, kde poľovník našiel jej pozostatky, je dnes postavená svätyňa na jej počesť. V súčasnosti sa v nej zhromažďujú veriaci v modlitbe o pomoc v dnešnej epidémii.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za dar spoločenstva svätých, vďaka ktorému sa môžeme k Tebe priblížiť aj skrze modlitbu sv. Rozálie. Pomôž nám jej prostredníctvom pamätať na to, že naším konečným cieľom je nebo. Svätá Rozália sa vzdala všetkého na tomto svete pre dobro Tvojho kráľovstva; kiežby sme aj my, pomocou jej príhovoru, ešte väčšmi milovali Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v jednote s Tebou a Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Bože, náš Otec, milostivo zhliadni na svoj ľud, ktorý sa utieka k Tebe a na mocný príhovor sv. Rozálie, ktorá odmietla pozemské potešenia a uchýlila sa k radosti z kontemplácie, vysloboď nás od všetkého, čo nám tu na zemi škodí a na konci nášho života nás prijmi k sebe do nebeského kráľovstva. Amen.

Svätá Rozália, panna a vyznávačka, prosíme Boha aj za naše rodiny a priateľov. Kiežby sme skrze tvoj mocný príhovor dosiahli zdravie, život a večnú spásu. Aj ja dnes prosím o túto zvláštnu milosť a modlím sa na tento úmysel: tu povedz svoj úmysel. Sľubujem, že budem na teba pamätať a nasledovať tvoj príklad viery a lásky. Oroduj za mňa a mojich blízkych. Amen.

Svätý Róchus a svätá Rozália, orodujte za nás a chráňte nás od každej nákazy a choroby!

 

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Odkazy na videá