Dianie vo farnosti

« Späť

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Šírenie koronavírusu sa týka aj našich stretávaní na sv. omšiach. Preto je dôležité, aby sme sa všetci riadili pokynmi Úradu verejného zdravotníctva a spolupracovali pre spoločné dobro, lebo ochrana zdravia je povinnosťou nás všetkých.

  • V chrámoch dočasne nebudeme používať sväteničky a z lavíc sme odložili všetky spoločné predmety (spevníky, knižky, ružence, a pod.). Samozrejme, že spievať budeme. Ale z Vašich spevníkov, ktoré si prinesiete, alebo spamäti.
  • Podávanie rúk na verejnosti zdravotníci teraz neodporúčajú. Preto podávanie rúk pri znaku pokoja vo sv. omši dočasne vynecháme. Čo samozrejme neznamená, že si navzájom neprajeme Boží pokoj jeden pre druhého. Práve naopak, vzbuďme si úmysel, že naozaj ti prajem Boží pokoj.
  • Náš bežný spôsob vyberania milodarov do košíkov dočasne zmeníme: nebudeme vyberať po laviciach, ale Váš milodar môžete odovzdať do pripravených košíkov na konci sv. omše pri odchode z kostola.
  • Z rozhodnutia p. arcibiskupa budeme v našej arcidiecéze dočasne podávať Sv. prijímanie na ruku. Toto preventívne opatrenie bude platiť do konca marca, následne sa uvidí. Keď budete pristupovať na Sv. prijímanie, predložíte otvorenú dlaň vo výške hrude, kňazi veriacemu položíme Eucharistiu na takto otvorenú dlaň a sám si ju potom pred kňazom druhou rukou vezmeš a vložíš do úst. Potom odídeš na svoje miesto. V žiadnom prípade sa neodchádza od kňaza s Eucharistiou v ruke!

 

Ďalšie informácie

  • Prosíme Vás, ktorí sa necítite dobre, máte zvýšenú teplotu a iné príznaky ochorenia ako napr. suchý kašeľ a slabosť, prosíme, zostaňte doma, kým sa Váš stav nezlepší (kašeľ z astmy nie je vírus). Najdôležitejšia je naša disciplína! Lebo najväčším nepriateľom tohto stavu je demokratický názor, t. z. názor „nikto mi nebude hovoriť, čo mám robiť.“ Navzájom si v tomto pomáhajme. A samozrejme pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú.
  • Je užitočné pripomenúť, že chorí nie sú viazaní účasťou na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Taktiež z prítomnosti na nej ospravedlňuje morálna nemožnosť: ak vo svedomí vnímaš, že účasť na sv. omši v danej situácii ti ohrozuje život. Tento vírus nie je ako bežný chrípkový vírus. Nakazenie pri tomto víruse je rýchlejšie a zákernejšie. Čím skôr sa zistí, tým je liečenie rýchlejšie a úspešnejšie. Môžete si vziať pripravený leták s potrebnými informáciami.
  • Nezabudnime, že protivírusový účinok má: dostatok spánku a odpočinku; piť veľa tekutín, najmä teplých; jesť čerstvé ovocie a zeleninu, najmä cesnak, cibuľu a zázvor. Mnohí hovoria, že aj destilovaný alkohol pomáha (napr. slivovica) - ale v malých dávkach, lebo lekári hovoria, že vo veľkom množstve oslabuje imunitu.
  • Kňazi si pred i po bohoslužbách starostlivo umývame ruky a používame dezinfekčné prostriedky. Taktiež po každej sv. omši p. kostolníčka dezinfikuje všetky kľučky a lavice. Boli by sme radi, ak by sa každý deň po sv. omši ponúkol niekto, kto nám pomôže v tejto službe.
  • Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, odporúča sa neorganizovať a nezúčastňovať sa pútnických zájazdov ani na Slovensku, ani do zahraničia. Povedané po záhorácky: pjeknie secte doma a vjenujte se rodzine!
  • Biskupi nás všetkých prosia nielen o zachovanie pokoja a obozretnosti, ale o modlitbu za chorých i za zdravotníkov. Modlitba je dôležitá. Biskupi sa denne za nás modlia a požehnávajú nás. Teraz sa spoločne pomodlíme modlitbu čínskych biskupov zostavenú pri tejto príležitosti. Prosíme v nej Pána o jeho pomoc a ochranu.

Odkazy na videá