Dianie vo farnosti

« Späť

Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš

V utorok 6. decembra bol sviatok sv. Mikuláša, patróna detí. A práve deti zaplnili kostol počas slávenia sv. omše. Po svätej omši deti zostali v kostole a s radosťou privítali biskupa Mikuláša, ktorý ich prišiel potešiť. Niektorí si pripravili básničku, iní pesničku a ďalší sa podelili s dobrými skutkami, ktoré stihl vykonať. A keďže Mikuláš chodí aj so svojimi pomocníkmi - anjelmi, každý, kto prišiel, dostal sladkú aj zdravú odmenu.

životopis svätého Mikuláša

Odkazy na videá