Blog

« Späť

Krížová cesta s biblickými citátmi

Krížová cesta s biblickými citátmi

(krátka, no možno bude trvať dlhšie ako zvyčajne)

Úvod:

Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! (Joz 1, 8a)

Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní pred tebou a či nie! (Nm 11, 23c)

 

Ú: (Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Z: (Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

 

1. zastavenie – Odsúdenie na smrť

Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. (Mich 6, 8)

2. zastavenie – Berie kríž

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. (Mt 11, 29)

3. zastavenie – Prvý pád

Som ako zázrak pre mnohých a ty mi mocne pomáhaš. (Ž 71, 7)

4. zastavenie – Matka

Poznám ťa po mene, ba našiel si milosť v mojich očiach. (Ex 32, 12c)

5. zastavenie – Šimon Cyrenejský

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. (Ž 100, 2)

6. zastavenie – Veronika

V srdci mi znejú tvoje slová: "Hľadajte moju tvár!" Pane, ja hľadám tvoju tvár. (Ž 27, 8)

7. zastavenie – Druhý pád

Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím. (Iz 50, 7)

8. zastavenie – Plačúce ženy

Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. (Oz 6, 6a)

9. zastavenie – Tretí pád

Je azda Pánova ruka prislabá? (Nm 11, 23b)

10. zastavenie – Zvliekanie šiat

Nosíš srdce, aké patrí iba Bohu. (Ez 28, 6b)

11. zastavenie – Pribíjanie na kríž

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud. (Ž 16, 5)

12. zastavenie – Smrť na kríži

Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. (2 Pt 1,17b)

13. zastavenie – Skladanie z kríža

'Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené! (Jób 1, 21c)

14. zastavenie – Hrob

Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba. (Ž 17, 15)

 

Záver

'Len dávaj pozor na seba a chráň svoju dušu veľmi! (Dt 4, 9a)

 

Modlitba za Svätého Otca a na jeho úmysel

Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.