« Späť

Liturgický program 30.07.-05.08.2018

Gréckokatolícka Cirkev Malý Lipník

FarnosŤ sv. kozmu a Damiána

 

Pondelok 30. júl

 

Svätí apoštoli Sílas, Silván a spoločníci

Helena Marinčinová: + z rod. Marinčinovej

18:00

Utorok 31. júl

 

 Svätý a spravodlivý Eudokim

Mária Kičurová:  *Štefan, Mária, Ján, Vierka s rod.

18:00

Streda 1. august

 

Vynesenie úctyhodného a životdárneho kríža

Jozef Kundis: *Jozef, Helena, Slavomír, Jozef s rodinami

18:00

Štvrtok 2. august

 

Prenesenie pozostatkov sv. prvomučeníka Štefana

rod. Milana Šestáka: *Milan, Helena, Ivana, Andrea s rod.

18:00

Piatok 3. august

 

Prepodobní otcovia Izák, Dalmát, Faust

*ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická adorácia

18:00

Sobota 4. august

 

Svätí siedmi mládenci z Efezu

 + ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 5. august

 

 Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici.

Za veriacich farnosti

07:30

 

Legnava – sobota: 15:30, Starina – sobota 17:00

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.