« Späť

Liturgický program 28.01.-03-02.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 28. január

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

rod. Palgutová: *Ján a Katarína

17:00

Utorok 29. január

 Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca

rod. Miklušová : + Mária Miklušová

17:00

Streda 30. január

Traja svätí svätitelia: Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy

   Peter, Elena Šestákoví:  *František s rodinou

17:00

Štvrtok 31. január

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

 + Antónia, Štefánia, Štefan Svisták

07:30

Piatok 1. február

Predprazdenstvo Stretnutia Pána

*Ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 2. február

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

+ Ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho a sv. ruženca

Svätenie hromničiek

11:00

Nedeľa 3. február

 

 Nedeľa o Zachejovi

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: sobota- 09:00, nedeľa - 07:30

Starina: sobota – 07:30, nedeľa – 09:00

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.