« Späť

Liturgický program 04.03.-10.03.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 4. marec

Prepodobný otec Gerasim od Jordána

rod. Tokarčíková: + Danka Tokarčíková - týždňová

17:00

Utorok 5. marec

 

Svätý mučeník Konón

rod. Martoňáková : *Ján Martoňák – 96 rokov

Veľkopôstny moleben

17:00

Streda 6. marec

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria

Liturgia vopred posvätených darov

17:00

Štvrtok 7. marec

Svätí hieromučeníci Bazil, Efrém Kapitón, Eugen, Akterios

rod. Pjataková č. 176: *Ján – 80 rokov

17:00

Piatok 8. marec

Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup

Liturgia vopred posvätených darov

17:00

Sobota 9. marec

Prvá pôstna sobota

+ ctiteľov Najsv. srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 10. marec

 

 Prvá pôstna nedeľa – Nedeľa ortodoxie

Za veriacich farnosti

Zbierka: Charita I.

Krížová cesta

10:30

15:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok- 15:00, nedeľa - 09:00

Starina: štvrtok – 15:00, nedeľa – 07:30

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.