Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

AKTUALIZOVANÉ!!! Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

V súvislosti so zrušením verejných bohoslužieb na Slovensku od 10. marca 2020 až do odvolania, vám Prešovská archieparchia ponúka prehľad gréckokatolíckych bohoslužieb z najvýznamnejších miest Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré môžete sledovať online.
 
 

 

PONDELOK - PIATOK
07.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
07.00 hod.: (Št) Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
09.30 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Ruženec, Ľutina/bazilika, online prenos
09.40 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) 3. hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Svätá liturgia, Ľutina/baz ilika, online prenos
10.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Ruženec, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.30 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Svätá liturgia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
11.30 hod.: (Po, St) Akatist Vzkriesenia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
11.30 hod.: (Ut) Moleben za chorých, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
11.30 hod.: (Št) Eucharistická adorácia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
11.30 hod.: (Pi) Panachída za zosnulých, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Korunka Božieho milosrdenstva a 9. čas, Ľutina/bazilika, online prenos
15.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.15 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) 9. hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.30 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Večiereň, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
16.30 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
17.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Svätá liturgia, (iba St + Večiereň), Bratislava/katedrála, online prenos
17.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
17.30 hod.: (Po, St, Pi) Akatist k Bohorodičke, Ľutina/bazilika, online prenos
17.30 hod.: (Ut, Št) Akatist k svätému Mikulášovi, Ľutina/bazilika, online prenos
17.30 hod.: (Po, Ut, Št, Pi) Svätý ruženec, (St) Novéna k Matke Ustavičnej pomoci, Michalovce/bazilika, online prenos
18.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos 
18.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
19.30 hod.: (Št) Ruženec za pútnikov, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
20.00 hod.: (Po, Ut, St, Št, Pi) Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
20.30 hod.: (Št) Eucharistická adorácia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
SOBOTA
07.00 hod.: Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos 
07.00 hod.: Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
09.30 hod.: Ruženec, Ľutina/bazilika, online prenos
09.40 hod.: 3. hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.00 hod.: Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos
10.00 hod.: Ruženec, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.30 hod.: Svätá liturgia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
11.30 hod.: Akatist Vzkriesenia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva, Ľutina/bazilika, online prenos
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.15 hod.: 9. hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.30 hod.: Večiereň, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
17.00 hod.: Svätá liturgia, Večiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Košice/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Moleben k bl. Metodovi Trčkovi, Michalovce/bazilika, online prenos
18.00 hod.: Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
18.00 hod.: Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
20.00 hod.: Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
NEDEĽA
07.00 hod.: Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
07.30 hod.: Utiereň, Košice/katedrála, online prenos
08.00 hod.: Utiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
08.00 hod.: Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos 
08.00 hod.: Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
09.00 hod.: Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
09.00 hod.: Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
09.00 hod.: 3. hodinka, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
09.15 hod.: Akatist Vzkriesenia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
09.30 hod.: Ruženec, Ľutina/bazilika, online prenos
09.30 hod.: Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
09.30 hod.: Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
10.00 hod.: Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos 
10.00 hod.: Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos
10.00 hod.: Ruženec, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.30 hod.: Svätá liturgia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
10.30 hod.: Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
13.30 hod.: Ruženec, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
14.00 hod.: Svätá liturgia, Eucharistická adorácia, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.00 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva, Ľutina/bazilika, online prenos
15.10 hod.: Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
15.30 hod.: Večiereň, Litmanová/Hora Zvir, online prenos 
16.30 hod.: Ruženec, Ľutina/bazilika, online prenos
17.00 hod.: Svätá liturgia, Ľutina/bazilika, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Košice/katedrála, online prenos
18.00 hod.: Večiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
20.00 hod.: Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová/Hora Zvir, online prenos
GKC - farnosť Malý Lipník
47 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Akatist k svätým Kozmovi a Damiánovi

Prešovská archieparchia vydala v tomto čase pandémie koronavírusu modlitbu Akatistu k svätým divotvorcom a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi. Akatist k týmto dvom svätcom preložil do slovenčiny z ruského jazyka s prihliadnutím na český preklad otec Matúš Čekan, správca farnosti vo Vranove nad Topľou-Juh. V júli 2016 pri príležitosti Prvej púte zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne bolo týmto dvom svätcom zverené slovenské zdravotníctvo a slovenský lekári a zdravotnícky personál ako aj pacienti. Preto obzvlášť v tomto čase pandémie koronavírusu môžu veriaci skrze túto modlitbu vyprosovať milosti pre všetkých lekárov a zdravotníkov nielen na Slovensku, ale aj na celom svete a rovnako prosiť o ochranu zdravia, pokoj a múdrosť do tejto situácie.

Svätý Kozma a Damián žili na prelome 3. a 4. storočia, boli lekári a nezištníci; boli prenasledovaní a vyznávali vieru. Dodnes sú oslavovaní ako patróni lekárov, chirurgov a niektorých ďalších profesií. Východná tradícia pozná dva, ba dokonca sú zmienky aj o tretej dvojici bratov tohto mena, ktorí patria k nezištníkom. Preto aj v liturgickom kalendári byzantskej tradícii, je sviatok týchto lekárov a nezištníkov slávený v dvoch termínoch: 1. júla a 1. novembra.

 Na tomto odkaze si môžete stiahnuť: Akatist k svätým divotvorcom a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.