« Späť

Liturgický program 04.11.-10.11.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 4. november

 

Prepodobný otec Joannikios Veľký

rod. Štefaňaková č. 107:      + Michal, Karolína a ostatní z rodiny

17:00

Utorok 5. november

 

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

rod. Martoňáková: *Jozef – 70 rokov

17:00

Streda 6. november

 

Svätý otec Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

 Mária Kravčaková: + Ján, Alexander, Mária, Ján, Mária /panychída/

17:00

Štvrtok 7. november

 

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitiny

Štefan Živčák č. 102:             + Štefan, Mária a ostatní z rodiny

17:00

Piatok 8. november

 

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďaľším beztelesným mocnostiam. VOĽNICA!

Anna Kovaľová č. 67: *Anna Kovaľová

17:00

Sobota 9. november

 

Prepodobná matka Matróna

rod. Kovaľová: *Mikuláš – 80 rokov

07:30

Nedeľa 10. november

 

 22. nedeľa po Päťdesiatnici.  

Za veriacich farnosti

Zbierka: Podporný fond II.

09:00

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: piatok – 14:00, nedeľa – 07:30

Starina: piatok – 15:30, nedeľa – 10:30

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.