« Späť

Liturgický program 18.11.-24.11.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 18. november

 

Svätí mučeníci Platón a Roman

rod. Šviderská: + Jozef Šviderský – 40 dňová

17:00

Utorok 19. november

 

Svätý prorok Abdiáš.Svätý mučeník Barlaám

rod. Marinčinová: + Anna Marinčinová

17:00

Streda 20. november

 

Predprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu

 rod. Tokarčíková: + Danka

17:00

Štvrtok 21. november

 

Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu

Za veriacich farnosti

17:00

Piatok 22. november

 

Svätý apoštol Filemón a spol.

rod. Compeľová: *Dominik

Moleben k Bohorodičke

17:00

Sobota 23. november

 

Svätí otcovia Amfilochios a Gregor biskupi

rod. Miklušová: + Mária Miklušová

07:30

Nedeľa 24. november

 

 24. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa Krista Kráľa 

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: štvrtok – 14:00, nedeľa – 09:00

Starina: štvrtok – 15:30, nedeľa – 07:30

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.