« Späť

Liturgický program 07.10. - 13.10.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 7. október

 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

rod. Minčíková: *Veronika, Peter, Dávid, Timea

18:00

Utorok 8. október

 

Prepodobná matka Pelágia

rod. Milana Šestáka:             + Anna, Ján, Mária, Štefan a ostatní z rodiny

18:00

Streda 9. október

 

Svätý apoštol Jakub Alfejov

 rod. Hricková: *rod. Hricková

18:00

Štvrtok 10. október

 

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

rod. Šviderská: *Marek –  40 rokov

18:00

Piatok 11. október

 

Svätý apoštol Filip, diakon

+ Antónia, Štefánia, Štefan Svisták

07:30

Sobota 12. október

 

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik

Svätá liturgia nebude

-

Nedeľa 13. október

 

 18. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätých otcov siedmeho  ekumenického snemu  

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 16:30, piatok – 16:30, nedeľa – 09:00

Starina:  štvrtok – 16:30, nedeľa – 07:30

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.