« Späť

Liturgický program 12.11.-18.11.2018

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 12. november

 

Svätý hiermučeník Jozafát, polocký arcibiskup

rod. Kseňáková: *Štefan – 50 rokov

17:00

Utorok 13. november

 

 Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

+ Katarína – ročná /panychída/

17:00

Streda 14. november

 

Svätý apoštol Filip

rod. Čandová č. 44: *Helena – 60 rokov

17:00

Štvrtok 15. november

 

Svätí mučeníci a vyznávači Gurius, Samónas a Habib

rod. Gneveková: + Ján Gnevek – ročná /panychída/

17:00

Piatok 16. november

 

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

rod. Bratičaková: + Michal, Mária a ostatní z rodiny

17:00

Sobota 17. november

 

Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Anna Tatarová: + Ján, Verona, Andrej, Anna

07:30

Nedeľa 18. november

 

 Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici.

Za veriacich farnosti

Zbierka: Na potreby chrámu

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 15:00, sobota – 09:00, nedeľa - 07:30

Starina: streda – 15 :00, piatok: 14:30, nedeľa – 09:00

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.