« Späť

Liturgický program 19.08.-25.08.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 19. august

 

Svätí mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

rod. Miklušová:  + Mária Miklušová

18:00

Utorok 20. august

 

Svätý prorok Samuel

+ Danka Tokarčíková

07:30

Streda 21. august

 

Svätý apoštol Tadeáš

Anna Tatarová: *Anna s rodinou

16:00

Štvrtok 22. august

 

Svätý mučeník Agatonik a spol.

Mária Kičurová: + Jozef, Mária, Veronia, Michal, Veronia

16:00

Piatok 23. august

 

Zakončenie sviatku Zosnutia

rod. Iľčišáková:  + Michal /panychída/

18:00

Sobota 24. august

 

Svätý hieromučeník Eutychés

rod. Štefaňaková č. 152:      + Filip a Katarína

07:30

Nedeľa 25. august

 

 11. nedeľa po Päťdesiatnici

Blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka

Za veriacich farnosti

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok – 15:00, nedeľa – 09:00

Starina:  utorok – 16:30, sobota – 09:00, nedeľa – 07:30

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.