« Späť

Liturgický program 24.09.-30.09.2018

Gréckokatolícka Cirkev Malý Lipník

FarnosŤ sv. kozmu a Damiána

 

Pondelok 24. september

 

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

Moleben k Bohorodičke

rod. Štefaňaková:              + Verona, Michal Kravčákoví

18:00

Utorok 25. september

 

 Prepodobná matka Eufrozínia

Mária Kičurová: + Štefan, Andrej, Veronia, Helena, Jozef

07:30

Streda 26. september

 

Odchod do večnosti svätého apoštola Jána Teológa

Akatist k Bohorodičke

+ Štefan Fečko - týždňová

18:00

Štvrtok 27. september

 

Svätí mučeník Kallistrat a spoločníci. Prepodobný otec Níl

Akatist k Bohorodičke

Peter,Elena Šestakoví:        + Peter, Anna Šestakoví

18:00

Piatok 28. september

 

Prepodobný otec Charitón

rod. Čandová č. 103:         + Ján, Martinka

07:30

Sobota 29. september

 

Prepodobný otec Kyriak

 rod. Varcholová: *Ján, Renáta, Richard, Cintia

Sviatosť krstu

07:30

09:00

Nedeľa 30. september

 

 Deväťnásta nedeľa po Päťdesiatnici.

Za veriacich farnosti

08:00

 

Legnava – sobota 15:30, Starina – sobota 17:00

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.