« Späť

Liturgický program 27.05.-02.06.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 27.máj

 

Svätý hieromučeník Terapont

rod. Štefaňaková:              *o. Šimon, Valéria, Šimon

Moleben k Bohorodičke

18:00

Utorok 28. máj

 

Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

rod. Kovaľová:  + Verona Lukačovská - ročná

18:00

Streda 29. máj

 

Zakončenie Paschy

rod. Čandová č. 130: + Michal, Anna, Johana, Ivan, Katarína

18:00

Štvrtok 30. máj

 

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok!

Myrovanie

18:00

Piatok 31. máj

 

Svätý apoštol Hermas

+ Anna Lešková

Moleben k Bohorodičke

18:00

Sobota 1. jún

 

Svätý mučeník Justín Filozof

rod. Adamovičová:                + sr. Angelika

07:30

Nedeľa 2. jún

 

 7. nedeľa po Pasche –                  svätých otcov 1. ekumenického nicejského snemu

Za veriacich farnosti

Zbierka: Katolícke masmédia

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: štvrtok – 15:00, sobota – 09:00, nedeľa - 07:30

Starina: štvrtok - 16:30, nedeľa – 09:00

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.