Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 06.01.-12.01.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 6. január

 

Bohozjavenie nášho Pána a Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie

11:00

Utorok 7. január

 

Zhromaždenie k prorokovi Jánovi Krstiteľovi

+ Ctiteľov Bo

žského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:00

Streda 8. január

 

Prepodobný otec Juraj Chozebita a Emilián Vyznávač

rod. Pjataková č. 176:             + Jozef, Helena, Ján, Ján a ostatní z rodiny

17:00

Štvrtok 9. január

 

Svätý mučeník Polyeukt

Jozef Vasilík: *Anna s rod.

17:00

Piatok 10. január

 

Svätý otec Gregor, nysský biskup

rod. Kundisová: + Štefan, Anna a ostat. z rod. Leškovej

Moleben k bl. P.P. Gojdičovi

17:00

Sobota 11. január

 

Prepodobný otec Teodóz

rod. Adamovičová: + Jozefína Peniažková /panychída/

07:30

Nedeľa 12. január

 

 Nedeľa po Bohozjavení

Za veriacich farnosti

Zbierka: GTF PU + Cirkevné školy

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok – 09:00, nedeľa – 09:00

Starina:  pondelok – 07:30, piatok – 15:30, nedeľa – 07:30